Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (liepos 15)

Savaitės apžvalga - RV

2017/07/15 13:59

Pasibaigė nuo liepos pradžios švęsti šiemetiniai Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kuriais buvo minimos ir Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600-osios metinės. Marijampolėje visą savaitę  vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Jų metu minėtos šiemet sukakusios arkivyskupo Matulaičio beatifikacijos 30-osios metinės.

Nuo liepos 1-osios trukusius Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje užbaigė trečiadienį, liepos 12-ąją, maldos už kunigus ir vienuolius, seminaristus ir kandidatus į pašvęstąjį gyvenimą diena. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis. Sakydamas pamokslą kardinolas kalbėjo apie šeimos svarbą šių dienų visuomenėje, nes būtent darniose šeimose išauga asmenybės bei nauji pašaukimai į dvasinį ir vienuolinį luomus. Būtina melstis už šeimas ir naujus pašaukimus ir tai turi nuolat daryti visa Bažnyčia. „Išmelskime Lietuvai šventų kunigų, kvietė kardinolas. Meskimės už pašaukimus į dvasinį luomą, kad ir šiandien Viešpats siųstų darbininkų į savo pjūtį. Melskimės, kad jauni žmonės išdrįstų atsakyti į Viešpaties kvietimą sekti paskui Jį“.

Priešpaskutinėmis šiemetinių Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienomis buvo meldžiamasi už žemdirbius ir už savivaldybių darbuotojus. Pirmadienį, liepos 10-ąją buvo meldžiama palaimos žemę dirbantiems, kaimuose gyvenantiems žmonėms, jų šeimoms. Pagrindinėms Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Liepos 11-ąją, kai buvo meldžiamasi už savivaldybių vadovus ir darbuotojus, Šv. Mišių aukai vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Per dvylika dienų trukusius Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie buvo dedikuoti Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui bei pal. Teofiliaus Matulionio metams paminėti, Žemaičių Kalvarijos šventovę aplankė keliasdešimt tūkstančių maldininkų, buvo išdalinta daugiau nei 15 tūkstančių Šventosios Komunijos. Kiekvieną dieną 8, 10, 12 ir 19 valandomis buvo aukojamos Šventosios Mišios. Po sumos ir vakaro Šventųjų Mišių piligrimai organizuotai keliaudavo Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias buvo einamas ir Bazilikoje. Didieji 2017 m. Žemaičių Kalvarijos atlaidai baigėsi, tačiau toliau tęsis kasmėnesiniai atlaidai – maldininkai vėl laukiami atvykstant jau rugpjūčio 2 d.

Sekmadienį dėkojant už arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikaciją prieš 30 metų ir prašant jo paskelbimo šventuoju užbaigiami ir Marijampolėje nuo liepos 9-osios švęsti atlaidai. Pirmąją atlaidų dieną, kaip kasmet, buvo dėkojama Dievui už malones, patirtas per pal. Jurgio užtarimą. Tą dieną Mišias aukojos ir pamokslą pasakė pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, raginęs kuo geriau pažinti mūsų palaimintuosius, stengtis sekti jų pavyzdžiu. Kiekviena atlaidų diena turėjo savo ypatingą intenciją – buvo meldžiamasi už socialinius darbuotojus ir savanorius, už tarnaujančius visuomenės gėriui; už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus; už kunigus ir pašvęstuosius; už ligonius, slaugytojus ir medikus; už maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius. Kiekvieną dieną Marijampolės atlaidų dalyviai klausė katechezių, kalbėjo Rožinį prie palaimintojo Jurgio relikvijų, dalyvavo vyskupų aukojamose Mišiose, taip pat meldėsi Jurgio Matulaičio tėviškėje, Lūginėje, šalia Marijampolės.

Ypatinga atlaidų savaitės diena buvo trečiadienis, liepos 12-oji, nes būtent tą dieną lygiai prieš 30 metų, 1987 m. liepos 12-ąją, Marijampolėje vyko svarbiausias įvykis to meto Lietuvoje – melsti ką tik paskelbto palaimintuoju arkivyskupo Jurgio Matulaičio užtarimo buvo susirinkę apie 40, o gal ir 50 tūkstančių tikinčiųjų.

Sekmadienį, liepos 16-ąją, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje iškilmingai konsekruojamas bažnyčios altorius ir šventinami nauji varpai. Kitąmet, 2018-aisiais, vyksiančius jubiliejus Trakų parapijos bendruomenė nutarė paminėti išskirtinai – dar Vytauto Didžiojo funduotoje bažnyčioje pastatydama du naujus varpus. Didysis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpas, sveria 700 kg, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio varpas – 470 kg. „Bendruomenė neatsitiktinai pasirinko varpus, kad išskirtinai paminėtų valstybei ir jos žmonėms svarbias datas – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį bei Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines. Varpų garsas įprasmins šių įvykių reikšmę. Jų gaudesys nuo bažnyčios sklinda toli. Varpai – tai iškalbinga mūsų žinia ir ateinančioms, kurios dar gims, kartoms“, – sako vienas iš naujų varpų atsiradimo iniciatorių Trakų bažnyčios klebonas kun. Jonas Varaneckas.

Ateinančiais metais minime Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines. Pastaroji data gražiai įsilieja į valstybės atkūrimo šimtmečio renginių panoramą. Trakų šventovė ir Dievo Motinos paveikslas yra artimai susijęs su Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dalis.

2017/07/15 13:59