Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Malda už taiką baigėsi kard. Sandri vizitas Ukrainoje

Kard. L. Sandri Ukrainoje - RV

2017/07/17 15:17

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kard. Leonardo Sandri baigė beveik visą savaitę, nuo liepos 11-osios, trukusį vizitą Ukrainoje. Lydimas Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovo, Kijevo ir Haličo Didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko ir apaštališkojo nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Claudio Gugerotti, lankėsi pirmiausia Kijeve, kur susitiko ir su Ukrainos valdžios atstovais, paskui Charkove, Kramatorske ir Slovjanske, kur susitiko su žmonėms, priverstais pasitraukti iš karo apimtų rytinės Ukrainos teritorijų, perdavė jiems popiežius Pranciškaus padrąsinimą ir palaiminimą, susipažino su karo sukelta sudėtinga humanitarine situacija. Prieš užbaigdamas kelionę kardinolas Sandri apsilankė Lvove, šv. Jurgio katedroje meldėsi prie Ukrainos rytų apeigų katalikų Bažnyčios vadovų arkivyskupo Andriejaus Šeptickio, kardinolų Josyfo Slipyj ir Myroslavo Liubačivskio kapų. Galiausiai Zarvanicos Marijos šventovėje, kartu su piligrimais iš visos Ukrainoje, kardinolas pažymėjo Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtąsias metines ir meldė taikos Ukrainai.

„Man tai buvo kulminacinis visos kelionės į Ukrainą momentas, - apie maldą Zarvanicos šventovėje sakė kardinolas Sandri, užbaigus kelionę Vatikano radijui duotame interviu. Galvodamas apie kitus susitikimus, prieš tai vykusios šio mano vizito metu, apie iš namų išvarytų žmonių kančią, visą tą dvasinę pintinę paaukojau Marijai ir padėjau prie jos kojų. Aš tai dariau visą laiką galvodamas apie Šventojo Tėvo dėmesį ir meilę Ukrainai. Tai darė ir visi ukrainiečiai, ypač jaunimas, kurie dalyvavo visą naktį trukusiame budėjime bei Dieviškoje Liturgijoje. Tai buvo pats gražiausias mano kelionės momentas, - sakė kardinolas. Prie Marijos kojų stovėjau su visa Ukrainiečių tauta, su asmeniškai dalyvavusiais iškilmėje ir su ją sekusiais per radiją ir televiziją. Į Marijos rankas sudėjau visą tos mylimos šalies ateitį, taiką ir santarvę“.

Už taiką Ukrainoje šiomis dienomis buvo meldžiamasi ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų piligrimų gausiai lankomoje Berdyčivo Marijos šventovėje. Sekmadienį joje buvo švenčiama Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Škaplierinės  šventė bei kartu minimos Dievo Motinos apsireiškimų Fatimoje šimtosios metinės. Mišias aukojo buvęs Šventojo Sosto Katalikiškoj ugdymo kongregacijos prefektas kard. Zenonas Grocholewskis. (Vatikano radijas)

2017/07/17 15:17