Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Bangladešo Bažnyčioje ruošiamasi Vyskupų sinodui su jaunimu

Bangladešo vyskupų konferencijos jaunimo komisija - RV

2017/07/19 15:53

Bangladešo vyskupų konferencijos jaunimo komisija surengė parengiamąją ir orientacinę programą jaunimo koordinatoriams ir sielovadininkams iš visų aštuonių krašto vyskupijų. Programos dalyviai vieną dieną, liepos 14-ąją, posėdžiavo Vyskupų konferencijos būstinėje sostinėje Dakoje. Vyskupijų atstovai dalijosi mintimis, nuomonėmis ir veiksmų iki Vyskupų sinodo asamblėjos planu. Tai nebus „jaunimo sinodas“, o Vyskupų sinodas „su jaunimu ir jaunimui“. Jis įvyks po metų Vatikane.

Popiežius Pranciškus sušaukė penkioliktąją eilinę Vyskupų sinodo asamblėją 2018 metų spalį tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“.

„Iš Vatikano gavome gairių ir klausimyną apie tikėjimą, pašaukimą ir pastoracinius darbus, tai pagrindinės būsimo sinodo temos, todėl sukvietėme visus jaunimo sielovados koordinatorius, kad su jais pasidalintume žiniomis ir nuspręstume žingsnius ateityje, pasakė Azijos katalikiškam portalui UCANews jaunimo sielovados komisijos sekretorius, br. Uzzal Placid Pereira, Šventojo Kryžiaus kongregacijos vienuolis. Kiekviena Bangladešo vyskupija surengs seminarus ir simpoziumus apie jaunimo gyvenimą ir iššūkius šiandien, apibendrins sukauptas žinias ir įteiks ataskaitą komisijai. Komisija savo ruožtu rengia įvairias programas parapijų, vyskupijų ir nacionaliniu lygmeniu todėl, kad jaunimas yra Bažnyčios prioritetas, pasakė portalui br. Pereira. Jis išreiškė viltį, kad kitas Vyskupų sinodas stipriai paveiks jaunimą taip, kad jie galėtų patirti kaip Bažnyčia rūpinasi jaunimu. Be to, labai laukiame, kad jaunimo atstovai palydės vyskupą į sinodą ir galės patys jame pasisakyti, sakė br. Pereira.

Popiežius Pranciškus Vatikane pristatyto sinodo parengiamojo dokumento proga pasiuntė jaunimui laišką, kuriame pakvietė įsiklausyti į Dievo balsą, kuris per Šventosios Dvasios dvelksmą nuaidi jaunimo širdyje ir, kaip Abraomas, „išeiti“ į nežinomą ateitį žinant, kad Dievas lydi šioje kelionėje į teisingesnę ir broliškesnę visuomenę. Pranciškus parašė:

„Geresnis pasaulis kuriamas ir jūsų pastangų, jūsų noro jį keisti ir jūsų dosnumo dėka. Nebijokite įsiklausyti į Dvasią, siūlančią jums drąsius pasirinkimus, negaiškite, kai sąžinė ragina rizikuoti sekant paskui Mokytoją. Bažnyčia irgi trokšta išgirsti jūsų balsą, tai, kas jus jaudina, jūsų tikėjimą, net jūsų abejones ir kritiką. Garsiai prabilkite, tegu jūsų balsas pasigirsta bendruomenėse ir atsklinda iki ganytojų. Šventasis Benediktas abatams siūlė prieš kiekvieną svarbų sprendimą išklausyti ir jaunųjų, nes „tai, kas geriausia, Viešpats dažnai apreiškia jaunesniems“ (Šv. Benedikto regula, III, 3)“. (Popiežius Pranciškus, Laiškas jaunimui Vyskupų sinodo 15-osios eilinės generalinės asamblėjos Parengiamojo dokumento pristatymo proga). (Vatikano radijas)

2017/07/19 15:53