Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Prieš 4 metus prasidėjo pirmoji Pranciškaus apaštališkoji kelionė

Popiežius Rio de Žaneire - ANSA

2017/07/22 16:47

Prieš vasaros pabaigą, rugsėjo 6-11 dienomis, popiežius Pranciškus lankysis Kolumbijoje. Tai bus jau dvidešimtoji apaštališkoji kelionė nuo Pranciškaus pontifikato pradžios. Kaip tik šį šeštadienį, liepos 22 d. sukako ketveri metai nuo pirmosios kelionės pradžios. Praėjus keturiems mėnesiams nuo išrinkimo, 2013 m. liepos 22-28 dienomis, popiežius Pranciškus lankėsi Brazilijos Rio de Žaneire, dalyvavo tame mieste vykusiose Pasaulio jaunimo dienų pagrindiniuose renginiuose, taip pat susitiko su Brazilijos bažnytinės bendruomenės nariais, su šalies politinės valdžios vadovais, aplankė Aparesidos Marijos šventovę.

Pirmoji apaštališkoji kelionė popiežiui Pranciškui visų pirma buvo pirmas dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose. Kai gimė Pasaulio jaunimo dienų tradicija ir, beje, Buenos Airėse 1987 m. įvyko pirmasis popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su Argentinos ir visų pasaulio jaunimo atstovais, popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio – dar nebuvo vyskupas. Jaunimo problemas ir sielovados specifiką jis gerai išmanė, buvo jaunimo mėgstamas ugdytojas ir sielovadininkas. Su dar didesne atsakomybe jaunimo ugdymo ir sielovada jam teko rūpintis kai 1992 m. tapo Buenos Airių vyskupu augziliaru ir 1997 m. – arkivyskupu. O štai prieš ketverius metus – 2013-ųjų liepos 22-ąją, jau kaip popiežius, jis keliavo į Rio de Žaneirą, kur jo laikė daugiau kaip milijonas į Pasaulio jaunimo dienas susirinkusių jaunų žmonių iš Brazilijos, visos Pietų Amerikos ir kitų žemynų. „Nebijodami eikite tarnauti, - sakė Pranciškus uždarydamas Rio de Žaneire prieš ketverius metus vykusį jaunimo susitikimą. Vadovaudamiesi šiais trimis žodžiais evangelizuokite ir patys būkite evangelizuojami, skelbkite tikėjimo džiaugsmą ir džiaukitės jūs patys. Skelbti Evangeliją, reiškia skelbti Dievo galią, griauti ir rauti su šaknimis blogį ir smurtą, griauti egoizmo, nepakantos ir neapykantos barjerus, kurti naują pasaulį. Jėzus Kristus šito iš jūsų laukia!“ (Vatikano radijas)

2017/07/22 16:47