Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (liepos 22)

apžvalga - RV

2017/07/22 11:21

Kastantas Lukėnas

Praėjusį sekmadienį Marijampolėje švęsta pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio jubiliejinių atlaidų diena – beatifikacijos 30-mečio iškilmės. Marijampolės bazilikoje susirinkę maldininkai galėjo išgyventi prieš tris dešimtmečius Vatikane vykusios popiežiaus Jono Pauliaus II audiencijos lietuviams piligrimams nepamirštamą nuotaiką. Mišių homilijoje apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana komentuodamas Evangelijos palyginimą apie sėjėją sakė: „Taip pat ir palaimintasis Matulaitis mus moko, kaip reikia priimti Karalystės sėklą mūsų gyvenimuose. Visas jo gyvenimas buvo pavyzdys, kaip žmogus, atvirai priimdamas Viešpaties malonę, yra pajėgus duoti vaisių įvairiausiose gyvenimo aplinkybėse: kaip ganytojas, kaip vienuolis, kaip vyskupas, kaip geras tautietis ir patriotas.“ Apaštališkasis nuncijus kvietė būti Palaimintojo populiarintojais, kad kuo greičiau jis būtų paskelbtas šventuoju. Pamaldos baigėsi Eucharistine procesija ir šlovinimo himnu „Tave, Dieve, garbinam“. Atrodė, kad į šlovinimo himną įsijungė ir gamta: saulė virš bazilikos bokštų pasipuošė švytinčiu ratu.

Socialiniuose tinkluose dalijamasi šio nuostabaus vaizdo nuotraukomis. Vyskupas Rimantas Norvila Facebook paskyroje pasidalijo saulę gaubiančio šviesos rato nuotrauka ir rašė: „Tai natūralus gamtos reiškinys. Tačiau daug kas džiaugėsi jį matydami iš karto po šv. Mišių ir tokį sutapimą palaikė malonės ženklu. Kažkas pastebėjo – tarsi tai būtų šventojo aureolė“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė nukelia skaitytojus į prieš tris dešimtmečius vykusią beatifikacijos iškilmę Romoje ir padėkos iškilmes Marijampolėje. Cituojami vyskupų Antano Vaičiaus, Juozo Preikšo, ses. Albinos Pajarskaitės atsiminimai. Primenama, kad anuomet Vargdienių seserys paruošė per 10 tūkst. paveikslėlių su relikvijomis, pal. Jurgio drabužių skiautelėmis, bet jų neužteko iškilmių dalyviams. Ses. Albina Pajarskaitė taip pat prisimena ypatingą nuotaiką, pasireiškusią net gamtoje: aplink lijo lietūs, o Marijampolėje – nė lašo. Miestas buvo apgaubtas nepaprastai džiugios ramybės. Net eismą prižiūrintys milicininkai anuomet dar Kapsuku vadintame mieste buvo neįprastai geranoriški…

Vida Mickuvienė aprašo tikinčiųjų liudijimus apie malones, gautas pal. Jurgio Matulaičio užtarimu.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Facebook tinkle dalijasi nuotraukomis su komentarais po 10 dienų trukusios piligrimystės į Solovkų salas pal. Teofiliaus Matulionio keliais.

Laikraštyje „XXI amžius“ redaktorius Edvardas Šiugžda pasakoja apie praėjusį šeštadienį vykusią šventę mons. Alfonso Svarinsko įkurtame Partizanų parke. Šiemet šventė sutapo su trečiosiomis Monsinjoro mirties metinėmis. Parke buvo pagerbtas taip pat Dievo tarno kankinio kun. Alfonso Lipniūno atminimas, pašventintas panevėžiečių pastatytas atminimo kryžius. Šv. Mišių pamoksle vyskupas Jonas Kauneckas priminė mons. A. Svarinsko įkurtą turtingą interneto svetainę partizanai.org, taip pat jo puoselėtą mintį kryžiais pagerbti ir sovietų okupantų nužudytus Lietuvos ministrus. Mišių pabaigoje žodį taręs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasidalijo mintimis po piligriminės kelionės į Solovkus pal. Teofiliaus Matulionio keliais. Pasak ganytojo, iš Palaimintojo turime mokytis nepasiduoti neapykantai, bet laisvės sargyboje stovėti su gailestingumu ir užuojauta pasidavusiems, net priešams.

„Lietuvos žiniose“ rašoma apie Daugėdų kaime netoli Rietavo sodybos kieme esančią koplyčią – ją savo lėšomis pastatė kaimo šviesuoliai Birutė ir Povilas Grigolai. Tai buvusios partizanų ryšininkės padėka Dievui, išvedusiam per pokario išbandymus. Šventosios Dvasios Nužengimo koplytėlė bažnytinės vyresnybės įteisinta kaip maldos namai, kartą per metus čia vyksta atlaidai.

Prieš dvi savaites Lietuvos visuomenę nuliūdino, švelniai tariant, keistas Konstitucinio Teismo nutarimas, esą dvasininkų atleidimas nuo karo prievolės prieštarauja Konstitucijai. Į Konstitucinį Teismą buvo kreiptasi dėl neatleisto nuo karinės tarnybos Jehovos liudytojo skundo. Beje, du KT teisėjai pareiškė savo atskirąją nuomonę. Teisininkas Vygantas Malinauskas „Delfi.lt“ portale paskelbtame komentare šiuo KT sprendimu visuomenei siunčiamą žinią išreiškia retoriniu klausimu: ar galimybė laisvai praktikuoti savo tikėjimą Lietuvoje tampa naikintina privilegija? Seimo narys Povilas Urbšys nutarime įžvelgia daugumo KT teisėjų ateistinį požiūrį į religiją ir dvasinį gyvenimą. Jis atkreipia dėmesį, kad Tėvynės gynimas pirmiausia grindžiamas ne karine jėga, o pasipriešinimo dvasia: Bažnyčios ir tikėjimo vaidmenį aiškiai parodė sovietų okupacijos metai. Teisininkas doc. Vaidotas Vaičaitis baigia savo komentarą „Bernardinai.lt“ pašmaikštavimu: po dvasininkų įtraukimo į karo prievolininkus dabar turbūt to reikia laukti ir kitiems asmenims, kuriems įstatymas numato tokią išimtį: visų pirma – moterims, jau nekalbant apie ministrus, Seimo narius ar savivaldybių tarybų narius…

Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo Juozapa Živilė Miliauskaitė SF „Bernardinai.lt“ dienraštyje nuolat pasidalija sielovados įžvalgomis, kylančiomis bendraujant su jaunimu. Straipsnyje „Apie buvimą druska“ patys jaunuoliai liudija, kad po pasirinkimo sekti Jėzų labai greitai išryškėja jų išskirtinumas tarp bendraamžių, šeimoje, visoje aplinkoje. Sesuo Juozapa apgailestaudama pastebi, kad, deja, nemaža dalis tėvų į neblaivius vakarėlius jaunimą išleidžia daug lengviau, negu į tylos rekolekcijas vienuolyne.

2017/07/22 11:21