Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Prieš metus nužudyto kunigo Jacques‘o Hamelio sesers atsiminimai

Popiežius ir Roseline Hamel - AFP

2017/07/24 16:29

Liepos 26-ąją sukanka vieneri metai nuo kun. Jacques’o Hamelio mirties. 86 metų amžiaus kunigas buvo nužudytas bažnyčioje prie altoriaus. Popiežius Pranciškui leidus neseniai buvo pradėta jo kaip kankinio skelbimo palaimintuoju byla. Kunigo mirties metinių proga Prancūzijos katalikų savaitraštis „La Vie“ paskelbė pokalbį su nužudytojo kunigo seserimi Roseline.

Tą tragišką liepos 26-ąją moteris buvo kunigo Jacques‘o Hamelio parapijoje. Tos dienos išvakarėse ji su savo šeima atvyko pas brolį ir visi kartu liepos 26-ąją turėjo išvykti atostogauti į centinės Prancūzijos Overnės regioną. Kunigas Jacques’as anksčiau atsikėlė ir išėjo aukoti Mišių. Kiti pusryčiavo, ruošėsi būsimai kelionei, maži vaikai – kunigo sesers anūkai – žiūrėjo televiziją. Į kleboniją paskambino kažkoks nepažįstamas žurnalistas ir paklausė ar kunigas yra namuose. Iš jo sužinojusi, kad kažkas negero įvyko, moteris išbėgo į bažnyčią, tačiau į ją nepateko, ją sustabdė kariškiai.

Roseline Hamel pasakojo, kad brolio mirties sukrėsta, ji kurį laiką nesuprato ir negalėjo pakęsti  viso kilusio šurmulio, viso dėmesio rodomo jos broliui. Ją erzino net ir tai, kad buvo pavadinta gatvės jos brolio vardu. Jai atrodė, tarsi kažkas savintųsi jos brolį. Net kai buvo prabilta apie kunigo Hamelio beatifikaciją, sesers tai nepradžiugino, ji laukė valandos, kada visi jos brolį paliks ramybėje. Labai padėjo Ruano vyskupas Dominique Lebrun. Jo dėka moteris atgavo ramybę ir dabar supranta savo brolio aukos vertę.

Pokalbyje paliestas ir faktas, kad kunigą Hamelį nužudė fanatikai islamo išpažinėjai. Moteris prisipažino, kad ji nedrįsta samprotauti apie religijų santykius, tačiau ji užjaučia jos brolį nužudžiusio jaunuolio šeimą. Kokia bejėgiška turi jaustis šeima, kuri nori savo vaikams gero, o vaikai pasuka blogio keliu. Tačiau ir tokiu atveju, jei vaikas žūsta, šeimai tai labai didelė kančia. Moteris sakė suprantanti ir vietinės musulmonų bendruomenės situaciją. Jie niekuo dėti, tačiau jaučia, kad dėl to jaunuolio poelgio ir į juos krypsta žmonių žvilgsniai. Nužudytojo kunigo laidotuvėse dalyvavo vietos musulmonų atstovai ir Roseline Hamel su jais susitiko, pasakė, kad nejaučia jiems jokios nuoskaudos. Tuo žodžius jie priėmė su dideliu dėkingumu, sakė prieš metu Prancūzijoje nužudyto kunigo Jacques‘o Hamelio sesuo.

Roseline Hamel balandžio 22 d. dalyvavo Romoje vykusiame mūsų laikų kankinių  minėjime. Dalyvaujant popiežiui Pranciškui tą dieną moteris pasidalijo trumpu liudijimu apie savo brolį. Popiežius Pranciškus tą dieną kalbėjo: „Šiandien Bažnyčiai reikia liudytojų. Reikia kasdieninio gyvenimo šventųjų, kurie liudija įprastinio gyvenimo sąlygomis, tačiau reikia ir tų, kurie drąsiai priima malonę būti liudytojais iki galo, iki mirties. Jie visi yra gyvas Bažnyčios kraujas“. (Vatikano radijas)

2017/07/24 16:29