Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

JAV religijų lyderiai: Izraelio ir Palestinos taika yra įmanoma

Religijos už taiką - EPA

2017/07/25 16:27

JAV religijų lyderiai žydai, krikščionys ir musulmonai įsitikinę, kad izraeliečių ir palestiniečių taika yra įmanoma. Kreipdamiesi laiške į JAV prezidentą Donaldą Trumpą, trisdešimt penkių religinių konfesijų ir grupių vadovai paragino prezidentą drąsiau spręsti izraeliečių ir palestiniečių konfliktą, skelbia JAV katalikų vyskupų konferencijos portalas. Laiške be kito ko sakoma, kad pagal ilgalaikius ir teisėtus abiejų pusių lūkesčius nacionalinės savivaldos ir saugumo sferose, labiausiai realistiškas yra dviejų valstybių sprendimas, nes gali patenkinti abiejų pusių interesus ir išspręsti tebesitęsiantį konfliktą. Laiške JAV prezidentui pažymima, kad nors kai kurie palestiniečiai ir izraeliečiai yra linkę palaikyti vienos valstybės sukūrimo idėją, tačiau sprendžiant pagal pastaruoju metu Šventojoje Žemėje pravestas apklausas paaiškėjo, jog dauguma izraeliečių ir palestiniečių vis dar palaiko dviejų valstybių formulę. Pastarųjų įsitikinimu, vienos valstybės sprendimas atneštų daugiau smurto. Religijų lyderiai laiške be to pažymėjo norį paremti JAV vyriausybės pastangas ir taikos iniciatyvas. Teisingos taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių vaisiai bus teigiami tiek abiem tautoms, tiek Artimųjų Rytų regionui, tiek JAV interesams ir visam pasauliui. Be kitų, laišką pasirašė keli vyresni JAV katalikų Bažnyčios vyskupai, įskaitant Las Cruses ganytoją, vysk. Oscarą Cantu, JAV vyskupų konferencijos teisingumo ir taikos komisijos pirmininką ir kardinolą Theodore’ą McCarricką, Vašintono arkivyskupą emeritą. (Vatikano radijas)

2017/07/25 16:27