Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Baigiasi Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus

Popiežius pernai Porciunkulėje - AP

2017/07/27 16:31

Piligrimai iš įvairių Italijos vietų šiomis dienomis pradeda tradicines eisenas pėsčiomis į Asyžiuje švenčiamus Porciunkulės atlaidus. Jau 37-ąją nacionalinę jaunimo piligrimystę rengia Italijos pranciškonai. Šiemet jos tema: „Dar viena žingsnis“. Iš įvairių vietų keliaujančios kelios jaunimo grupės susitiks Asyžiuje. Ragindami jaunimą dalyvauti šiemetinėje piligrimystėje, ją išgyventi kaip džiugų bendrystės ir maldos momentą, Italijos pranciškonai kartu atkreipė dėmesį ir į piligrimystės kaip asmeninio atsivertimo progą, kaip galimybę susitaikyti su Dievu atgailos sakramente, apmąstyti kasdienio gyvenimo prioritetus ir vertybes.

Porciunkulės atlaidų tradicija gimė tryliktojo amžiaus pradžioje, kartu su šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta vienuolija ir jo pradėtu pranciškonišku dvasingumu. Mažą koplytėlę, dedikuotą Švenčiausiajai Mergelei Marijai Angelų Karalienei, stovėjusią šalia kelio, Asyžiaus miesto papėdėje, 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Ši vieta, dar prieš Asyžiaus vienuolynų pastatymą, buvo pirmasis pranciškonybės centras. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami šv. Pranciškaus rankomis atstatytą Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo Porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika, kuri tiesiog apgaubė mažą koplyčią.

Iš pradžių rugpjūčio 2-osios visuotinių atlaidų privilegija buvo suteikta tik piligrimams tą dieną apsilankantiems pačioje Porciunkulės koplyčioje. Vėliau ši privilegija buvo suteikta visoms pranciškonų bažnyčioms, o dabar Porciunkulės visuotinius atlaidus galima pelnyti kiekvienoje pasaulio bažnyčioje, nuo Marijos Angelų Karalienės šventės pirmųjų iki antrųjų mišparų, tai yra nuo rugpjūčio 1-osios vakaro iki rugpjūčio 2-osios vakaro, įprastinėmis Bažnyčios nustatytomis sąlygomis: esant Dievo malonės būsenoje, tai yra nenusidėjus sunkia nuodėme, o jei reikia – atlikus išpažintį, priimti Komuniją ir melstis už Popiežių ir Bažnyčią.

Šiemetiniais Porciunkulės atlaidais užbaigiamas nuo praėjusių metu rugpjūčio švęstas šių atlaidų įvedimo 800 metų jubiliejus. Pradedant atlaidų jubiliejaus metus pernai rugpjūčio 4 d. Porciunkulę aplankė popiežius Pranciškus. Sutiktas Asyžiaus ir Porciunkulės vienuolynuose gyvenančių pranciškonų, Umbrijos vyskupų ir vietinės civilinės valdžios atstovų, popiežius privačiai aplankė Porciunkulės koplyčią ir joje meldėsi, atsisėdęs į klausyklą išklausė kelių penitentų išpažinčių. Po to, kalboje, sakytoje aikštėje priešais Angelų Karalienės baziliką susirinkusiems žmonėms, popiežius komentavo Evangelijos pagal Matą ištrauką, kurioje apaštalas Petras klausia Jėzų kiek kartų reikia atkleisti savo broliui. Prieš beveik metus vykęs trumpas popiežiaus vizitas baigėsi susitikimu su Porciunkulės vienuolyne slaugomais senatvės sulaukusiais pranciškonais. (Vatikano radijas)

2017/07/27 16:31