Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Indonezijoje prasidėjo septintosios Azijos jaunimo dienos

Septintosios Azijos jaunimo dienos atidarymo Mišios Džogjakartoje, Indonezijoje - RV

2017/08/03 16:53

Džogjakarta, buvusi laikinoji Indonezijos sostinė, savaitei tapo Azijos katalikiškojo jaunimo sostine: antradienį Džogjakartoje prasidėjo septintosios Azijos katalikiškojo jaunimo dienos (AYD7), rengiamos kas keletą metų Pasaulinių jaunimo dienų pavyzdžiu. Azijos jaunimo dienų tema – “Džiaugsmingas Azijos jaunimas: gyventi Evangeliją daugiakultūrėje Azijoje”.

Pasak kardinolo Patrick D’Rosario, Bangladešo sostinės Dakos arkivyskupo ir Azijos jaunimo dienų organizacinio komiteto pirmininko, jaunimo atstovai iš 21 Azijos šalies, iš viso 2 tūkstančiai 140 registruotų delegatų, įrodo itin aktyviai tiek Evangelijos, tiek savo kultūros vertybes liudijantį jaunimą. Jie susirinko Indonezijoje, kuri yra skaitlingiausia musulmonų gyventojų šalis pasaulyje, kad galėtų laisvai ir atvirai pasidalyti bendromis vertybėmis. Azijos šalys, pasak kardinolo, patiria ideologinį kolonializmą ir todėl kartais gali susidaryti įspūdis, kad krikščionys neteko sąryšio su šiomis vertybėmis. Tačiau kai jaunimas iš viso Azijos žemyno susitinka į vieną vietą, kaip dabar Džogjakartoje, jis visai sąmoningai pajuntą apie savo turtingumą ir skirtingumą būdų, kuriais skelbia Evangeliją kituose kraštuose ir kitokiomis aplinkybėmis: tai jaunimą įkvėpiantis reiškinys, pasakė Vatikano radijui Bangladešo sostinės ganytojas ir pagrindinis Azijos jaunimo dienų organizatorius, kardinolas D’Rosario, priklausantis vienuolinei Švč. Kryžiaus kongregacijai.

Jaunimo dienose Džogjakartoje, be jaunimo delegatų iš 21 šalies, dalyvauja katalikų Bažnyčios ganytojai, jaunimo pastoracijos darbuotojai ir katechetai, įskaitant 6 kardinolus, 52 vyskupus, 158 kunigus ir keliasdešimtis pašvęstųjų, moterų ir vyrų vienuolių.

Kardinolas Patrick D’Rosario vadovavo septintųjų Azijos Jaunimo dienų atidarymo iškilmės Mišioms dalyvaujant vietos katalikų Bažnyčios ir valstybės atstovams, įskaitant Džogjakartos sultoną Hamengku Bawono X, kuris būdamas Džogjakartos gubernatorius kartu yra aukščiausias politinis ir religinis autoritetas Javos salos centriniame regione. Vatikano radijo korespondentas Azijos jaunimo dienose Džogjakartoje, Stefano Leszczynski primena, kad būtent sultono dėka katalikiško jaunimo renginys surengtas nemokamai Džogjakartos didžiojoje parodų arenoje „Jogja Expo Center“. Būtent sultonui Hamengku Bawono X teko garbė, suskambėjus didžiuliam variniam gongui, oficialiai paskelbti septintąsias Azijos jaunimo dienas prasidėjusiomis. Pasak Leszczynskio kalbintų pašnekovų, Indonezijos visuomenė, vadovaudamasi „Penkių principų“ („Panka Silos“) sistema, apimančia bendražmogiškas, visuotiniai pripažintas žmogaus teises tikėjimo, teisingumo, vienybės, demokratijos ir socialinio teisingumo visiems sferose, sugeba apsiginti nuo islamizmo ketinimų radikalizuoti musulmoniškas šalis, siekiant jas užvaldyti.

Pasak Indonezijos vyskupų konferencijos pirmininko Ignatius Suharyo, Džakartos arkivyskupo, kuris praeityje yra buvęs Semerango arkivyskupijos, apimančios Džogjakartos regioną, ganytojas, septintųjų Azijos jaunimo dienų tikslas: parodyti jaunimui Azijoje ir visame pasaulyje – viena, kad Indonezija yra saugi šalis ir antra, kad radikalizmą įmanoma nugalėti dialogu. Indonezijoje „vienybė skirtingumuose“ tapo šūkiu, pagal kurį organizuojasi visas krašto gyvenimas, įkvėptas „Penkių principų“ („Panka Silos“). Indonezijos jaunimas gerai išmano šią taisyklę ir norėtų savo patirtimi pasidalyti su viso žemyno jaunimu. Tuo metu vietos arkivyskupas Robertus Rubiyatmoko, Semerango ganytojas, su pasididžiavimu pridūrė, jog septintosiose Azijos jaunimo dienose, be žemyno katalikiško jaunimo dalyvauja taip pat Indonezijos musulmoniško jaunimo atstovai.

„Indonezija, būdama skaitlingiausia pasaulyje musulmoniška šalis, turinti per 250 milijonų gyventojų, katalikai sudaro tik apie du-tris procentus, liudija ypač du dalykus: nors gyventojų dauguma musulmonai, tačiau tuo pačiu metu visi indoneziečiai dalijasi bendra kultūrine tapatybe, sutvirtina „Penkių principų“ (Panka Sila) doktrinos, kuri yra visuotinė, ir todėl padedanti žmonių suartėjimui. Todėl, manau, negalima apeiti šių kultūros reiškinių dabartiniu militarizavimosi laikotarpiu šalyje, kurioje terorizmo grėsmė egzistuoja“, pasakė Vatikano radijui Indonezijos katalikų Bažnyčios primas ir episkopato vadovas, arkivyskupas Ignatius Suharyo.

Septintųjų Azijos Jaunimo dienų dalyviai prieš oficialią programą Džogjakartoje dalyvavo „jaunimo dienose vyskupijose“ nuo liepos 30 iki rugpjūčio 2. Po Azijos jaunimo dienų, rugpjūčio 6-ąją Džogjakartoje prasidės tris dienas truksiantis jaunimo pastoracijos darbuotojų susitikimas.

Pirmosios Azijos jaunimo dienos įvyko Tailande 1999 metais. Nuo tada periodiškai rengiamos Azijos jaunimo dienos įvyko Taivane, Indijoje, Honkonge, Filipinuose ir Korėjoje. (Vatikano radijas)

2017/08/03 16:53