Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Anglikonų primo misija Rytų Afrikoje

Anglikonų primas Welby lanko Pietų Sudano pabėgėlius Ugandoje - REUTERS

2017/08/04 16:13

Anglikonų primas Justin Welby, Kenterberio arkivyskupas, trečiadienį užbaigė kelionę į rytinę Afriką, kuri galėtų atverti kelią bendrai taikos misijai į Pietų Sudaną su popiežiumi Pranciškumi. Anglikonų primas praleido penkias dienas Ugandoje ir Sudane, kur susitiko su Bažnyčios ir valstybės atstovais, aplankė pabėgėlius, tarėsi su kitų konfesijų atstovais. Chartume arkivyskupas inauguravo naują Anglikonų Bažnyčios provinciją, kuri leis užtikrinti Sudano anglikonų mažumos sielovadą po to kai atsiskyręs Pietų Sudanas paskelbė nepriklausomybę.

Naują Anglikonų Bendrijos provinciją sudaro penkios vyskupijos. Dauguma anglikonų gyvena Chartume, o likusiose keturios vyskupijose gyvena daug krikščionių pabėgėlių iš Pietų Sudano. Anglikonų primo delegacija aplankė vieną iš didesnių pabėgėlių kolonijų Kadulyje, Nubos kalnų regione, kur lankėsi lydima saugumo pajėgų.

Anglikonų primą kelionėje lydėjęs Lidso anglikonų vyskupas Nick Baines pasakė Vatikano radijui, kad susitikimuose su Bažnyčios ir valstybės atstovais Sudane buvo diskutuota apie JAV sankcijų atšaukimą spalio 12 dieną, religijos laisvės užtikrinimą, ypač kiek tai liečia padažnėjusį parapijinių bendruomenių bažnyčių griovimą. Kelionės metu įvyko anglikonų delegacijos susitikimas su Apaštališkuoju nuncijumi arkivysk. Hubertus van Megen ir koptų bendruomenės atstovais, siekiant „vardan Kristaus teisingų tarnavimo pabėgėliams spendimų”, sakė vyskupas Nick Baines.

Anglikonų vyskupas Baines užtikrino, kad planuojama bendra popiežiaus ir primo kelionė į Pietų Sudaną tebėra planuojama, tačiau bendra popiežiaus ir primo misija „reikalauja rimtesnio valdžios nusistatymo“. Pasak vysk. Baineso, yra ženklų, kad galbūt tai jau prasidėjo, nes „visiems aišku, jog bendra popiežiaus ir primo kelionė būtų labai stiprus gestas. Sudano vyriausybė labai stengiasi rasti išeitį, o Anglikonų primo kelionė buvo žingsnis į teisingą kryptį“, pasakė arkivyskupą Justiną Welby kelionėje į Rytų Afriką lydėjęs anglikonų ganytojas. (Vatikano radijas) 

2017/08/04 16:13