Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Nepaskelbtieji šventaisiais rodantys šventumo kelius

Viduržemio jūra Oristano vyskupijoje - RV

2017/08/04 13:11

Italų vyskupas iš Sardinijos salos, Ignazio Sanna, Oristano ganytojas, sardų tikinčiųjų bendruomenei priminė „į Altorių garbę neiškeltus šventuosius“. Jis straipsnyje Nuoro vyskupijos žurnale „L’Ortobene“ paminėjo devynis pavyzdžius, rašo italų naujienų agentūra „Sir“.  Pasak vyskupo, reikia padėti, kad visi tikintieji galėtų surasti konkretaus šventumo kelius. Ganytojas, pristatydamas devynis šventai gyvenusių ir gyvybę paaukojusių kunigų pavyzdžius prisiminė, kad Kunigų metų šventėje juos pavadino „šventaisiais be altoriaus“ todėl, kad jie nors nepaskelbti Bažnyčios šventaisiais, tačiau žmonių pamaldumas juos tokiais laiko - šventaisiais.“

Kunigų metai visuotinėje Bažnyčioje, paskelbti popiežiaus Benedikto XVI šv. Jono Marijos Vianėjaus „užgimimo dangui“ 150 metinių proga, buvo švenčiami nuo 2009 iki 2010 metų. Vyskupas Sanna be kitų Kunigų metų renginių vyskupijoje surengė Advento ir Gavėnios „Pirmadienius katedroje“ katechetiniams pokalbiams apie devynis Sardinijos „šventuosius be altoriaus“. Dauguma jų – misionieriai, paaukoję gyvybę arba mirę kankinio mirtimi. Kai kuriems pradėtos kanoninės skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais bylos.

Devyni vyskupo paminėti kunigai yra iš Sardinijos kilę arba su salos Bažnyčia susiję visų epochų kunigai: jėzuitas Antonio Solinas, nužudytas XVII amžiuje Argentinoje, kapucinas Tommaso da Calangianus, nukankintas Damaske 1840 metais, pranciškonas vyskupas Giovanni Sotgiu, nužudytas Kinijoje 1930, Marijos oblatas kun. Raffaele Melis, žuvęs per bombardavimą Romoje 1943 metais, kuomet teikė pagalbą sužeistiesiems. Kiti trys „šventieji be altoriaus“ yra pastarųjų dešimtmečių kunigai misionieriai: kombonietis Silvio Serri, miręs Ugandoje 1979 metais, ksaverietis Salvatore Deiana, miręs Brazilijoje 1987 metais ir Popiežiškųjų institutų kunigas Salvatore Carzedda, miręs Filipinuose 1992 metais. Dar kiti du konkretaus šventumo liudytojai yra ne sardai, tačiau daug pastangų dėję į Sardinijos evangelizavimą: kun Felice Rinetti, įsteigęs pirmąją ir svarbiausią Sardinijoje moterų vienuoliją, šv. Juozapo dukterų kongregaciją ir kun. Giovanni Battista Manzella, nepailstantis sardų evangelizuotojas. (Vatikano radijas)

2017/08/04 13:11