Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Patriarchai prašo padėti pabėgėliams sugrįžti į gimtines

Mosulo griūvėsiai Irake - AFP

2017/08/04 16:10

Libano katalikų Bažnyčios ganytojai paprašė vyriausybę parengti globalinį sprendimą iš Sirijos į Libaną pasitraukusiems pabėgėliams, sudarant sąlygas jiems sugrįžti į gimtinę. Vyskupai maronitai savo nusistatymą išsakė pareiškime, kurį priėmė patriarcho kardinolo Bechara Butros Rai vadovautame posėdyje. Globalinio plano nebuvimas, anot vyskupų, jau padarė daug nuostolių Libanui. Libane šiuo metu gyvena daugiau kaip milijonas prisiregistravusių pabėgėlių iš Sirijos, nors manoma, kad Libane yra daug Sirijos piliečių, kurie neprisiregistravo nei Libano valdžios, nei tarptautinių humanitarinių organizacijų įstaigose. Dabartinis pabėgėlių iš Sirijos skaičius Libane sudaro nuo penktadalio iki ketvirtadalio visų Libano gyventojų.

Patriarchas Rai liepos 16 dieną kalbėdamas Libano globėjo šv. Šarbelio iškilmės Mišiose, kuriose dalyvavo Libano prezidentas Michel Aoun, karštai paragino vyriausybę rasti sprendimą iš sudėtingos situacijos. Patriarchas sakė, kad visa Libano krikščionių bendruomenė yra solidari su pabėgėliais, tačiau kad būtų parengtas saugus pabėgėlių sugrįžimo į tėvynę procesas, reikia atidėti tokiam procesui kliudančius politinius nesitarimus, sakė Libano maronitų Bažnyčios vadovas.

Tuo metu Irako katalikų chaldėjų bendruomenės dvasinis vadovas patriarchas Louis Raphael I Sako mano, kad visas pasaulis turėtų prisidėti sudarant sąlygas, kad Artimųjų Rytų krikščionys galėtų saugiai gyventi savo gimtinėse. Kalbėdamas Vatikano radijui, patriarchas Sako pripažino, kad „situacija tebėra sunki, daug problemų, tragedija tęsiasi, nesiliauja persekiojimai. Tačiau Irako krikščionys gerai supranta, kad turi pašaukimą ir misiją, kurių negalima apleisti“.

Pasak patriarcho, net tada, kad Irako krikščionys yra svetur, būtina prisiminti koks svarbus jų buvimas regione, jų įnašas į visuomenės gyvenimą, jų atsivėrimas ir vertybės, kurios yra svarbios taip pat musulmonų bendruomenei. „Tokiu būdu Artimųjų Rytų krikščionys gali veikliai prisidėti ir net padėti, kad tie mūsų broliai musulmonai, kurie užima kraštutines pozicijas, irgi kiek nors atsivertų, pamatytų, jog pasaulyje visi nusipelnę pagarbos. Krikščionys gali dar daug įnešti šioje srityje“, patikino Babilonijos chaldėjų Bažnyčios patriarchas.

Anot jo, padėtis šiuo metu geresnė nei praeityje, tačiau „žmonės bijo ateities, nes konfliktai tęsiasi, „Islamo valstybė“ nenugalėta, o žmonės šios ideologijos bijo, nes ji labai stipri ir yra priešinga visiems, kurie nėra musulmonai“. Pastangos Irako krikščionis įkurdinti Ninėvės lygumoje irgi nėra sklandžios. Bažnyčia pradėjo statyti namus sugrįžtantiems, nors valdžia neskiria paramos. Tačiau Irako krikščionys trokšta sugrįžti į savo gimtinę. (Vatikano radijas)

2017/08/04 16:10