Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Prieš 10 metų mirė kard. Jean-Marie Lustiger

Kard. Jean-Marie Lustiger - RV

2017/08/05 16:28

Prieš 10 metų – 2007 m. rugpjūčio 5 d. – mirė Paryžiaus arkivyskupas kardinolas Jean-Marie Lustiger. Garsiojo ganytojo mirties sukaktis bus pažymėta keliais renginiais, kurie vyks pasibaigus vasarai. Rugsėjo 24 d. Paryžiaus katedroje bus aukojamos Mišios už prieš dešimt metų mirusį ganytoją. Joms vadovaus dabartinis Paryžiaus arkivyskupas kard. André Vingt-Trois. Spalio 12-14 vyks trijų dienų kolokviumas skirtas kardinolo Lustiger asmenybei ir palikimui. O spalio 19 d. konferenciją jo kaip žydų kilmės krikščionių ganytojo asmenybei rengia Paryžiaus Bernardinų kolegijos judaizmo studijų centras.

Jean-Marie Lustiger gimė 1926 m. iš Lenkijos į Prancūzija imigravusių žydų šeimoje. Jo senelis buvo rabinas, o ir paties būsimojo kardinolo vardas buvo Aaronas. Jono Marijos vardu jis buvo pakrikštytas 1940 m. 1943 m. abu jo tėvus naciai deportavo į konclagerį ir nužudė. Tėvų netekusį jaunuolį priglaudė prancūzų katalikų šeima Orleane. Po karo baigęs vidurinę mokyklą, Jean-Marie Lustiger vienerius dirbo gamykloje, vėliau pradėjo literatūros studijas, tačiau netrukus įstojo į kunigų seminariją. Paryžiaus Katalikų Institute studijavo teologiją, Sorbonoje – filosofiją. 1954 m. balandžio 17 d. jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Kunigas Lustiger dvidešimt penkerius metus dirbo sielovadoje Paryžiaus parapijose; vadovavo akademinei sielovadai Sorbonos universitete, o taip pat Paryžiaus studentų sielovados centrui. 1979 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Orleano vyskupu. 1981 m. vyskupas Lustiger buvo paskirtas Paryžiaus arkivyskupu. 1983 m. arkivysk Jean-Marie Lustiger tapo kardinolu. Paryžiaus arkivyskupijai jis vadovavo dvidešimt ketverius metus, iki 2005 m.

Kardinolas Jean-Marie Lustiger palaidotas Paryžiaus Notre Dame katedros kriptoje, greta kitų šios vyskupijos ganytojų. Paties velionio pageidavimu, ant jo kapo užrašyta: „Gimiau žydas. Man buvo suteiktas mano senelio iš tėvo pusės vardas, Aronas. Tikėjimo ir krikšto dėka tapęs krikščioniu, ir toliau likau žydas, kaip apaštalai. Mano šventieji globėjai yra vyriausiasis kunigas Aaronas, šventasis apaštalas Jonas, Malonės Pilnoji Švč. Marija. Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas 139-uoju Paryžiaus arkivyskupu 1981 m. vasario 27 d. buvau intronizuotas šioje katedroje, kurioje vykdžiau savo tarnystę. Praeiviai, melskitės už mane“. (Vatikano radijas)

2017/08/05 16:28