Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (rugpjūčio 6)

apžvalga - RV

2017/08/06 19:00

Ketvirtadienį, rugpjūčio 3-ąją, Kauno kunigų seminarijoje vyko stojamieji egzaminai. Iš aštuonių kandidatų buvo priimti šeši. Ta pačia proga pranešta, kad prieš porą savaičių, liepos 18 d. vykusiuose stojamuosiuose egzaminuose į Vilniaus kunigų seminariją dalyvavo dvylika kandidatų ir kad buvo priimta dešimt. Į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją iš penkių kandidatų buvo priimti trys. Tad visose trijose Lietuvos kunigų seminarijose ruoštis kunigystei šiemet pradės devyniolika vyrų.

Nors tai ne griežta taisyklė, tačiau labai dažnai pašaukimo į kunigus kelias prasideda patarnaujant Mišioms. Dėmesys Mišių patarnautojams, ministrantams, yra tradicinė ir ko gero labiausiai pasiteisinanti pašaukimų į kunigus ugdymo ir atpažinimo forma. Kaip informuoja Kauno arkivyskupijos interneto portalas, jau devintą kartą surengta ministrantų stovykla, skirta berniukams ir vaikinams, patarnaujantiems ar norintiems patarnauti šv. Mišiose. Šiais metais stovykla pasižymėjo skambiu šūkiu – „Tapk įžymus!“ Tokia stovyklos tema buvo pasirinkta norint supažindinti dalyvius su šių metų „įžymybe” – palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu.

Dėl skirtingo dalyvių amžiaus buvo organizuojamos dvi stovyklos pamainos: liepos 17–21 dieną stovyklavo 13–20 metų jaunuoliai, o liepos 24–28 dieną jaunesnieji – 7–12 metų dalyviai. Stovyklą, kurioje šiemet dalyvavo daugiau nei 60 patarnautojų, organizavo Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kartu su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. Bendrų užsiėmimų temos buvo pasirinktos pagal pal. Teofiliaus asmenybės savybes: „Uolumas“, „Sąžiningumas“, „Atsakingumas“, „Drąsa“ bei „Nuolankumas“. Abiejų savaičių trečiadieniais stovyklautojams surengtos išvykos. Vyresniųjų grupės stovyklautojai leidosi į piligrimystę po Žemaitiją. Jaunesnieji nuvyko į Šiaulius ir iš ten pėsčiomis ėjo į Kryžių kalną.

Pirmojoje stovykloje jaunieji stovyklautojai sulaukė svečio – Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus. Jis papasakojo apie piligriminę kelionę lankant pal. Teofilio kalinimo vietas Rusijoje. Taip pat dalijosi savo patirtimi tremtyje, aukojo šv. Mišias.

Rugpjūčio 6 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiami tituliniai Kristaus Atsimainymo atlaidai. Vyskupas Jonas Ivanauskas su savo vyskupijos bendruomene dėkojo Dievui už palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją. Už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją bus dėkojama ir per šiemetinius Žolinės atlaidus, kurie bus švenčiami Pivašiūnuose - pagrindinėje Kaišiadorių vyskupijos Marijos šventovėje.

2017/08/06 19:00