Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Indonezijoje baigėsi Azijos jaunimo dienos

AYD 2017 - RV

2017/08/07 15:08

Sekmadienį baigėsi Indonezijoje vykusios Azijos katalikų jaunimo dienos. Džokjakartos miesto, Balio saloje, parodų centre vykusiuose renginiuose dalyvavo apie du tūkstančius  jaunimo atstovų, kartu su savo bendruomenių ganytojais, iš 21 Azijos šalies, kuriose, beveik visur, išskyrus tik Filipinus, katalikai ir bendrai krikščionys priklauso religinėms mažumoms.

Azijos jaunimo dienų uždarymo Mišias sekmadienį aukojo Indonezijos sostinės Džakartos arkivyskupas Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo. Homilijoje kalbėdamas apie šį sekmadienį Bažnyčios liturgijoje švęstą Kristaus atsimanymą ant Taboro kalno, arkivyskupas sakė, kad atsimanymas, tai kiekvieno krikščionio pašaukimas, kad visi esame pašaukti vis labiau panašėti į Jėzų. Kaip tokio panašėjimo, nuvedusio į krikščionišką tobulumą, pavyzdį, ganytojas paminėjo šv. Kryžiaus Teresę Benediktą – Editą Stein – kurios liturginis minėjimas ir jos kankinystės Aušvico lageryje 75-osios metinės bus švenčiamos šios savaitės trečiadienį, rugpjūčio 9-ąją.

Arkivyskupas taip pat kalbėjo jaunimui apie šiomis dienomis jų išgyventą krikščioniškos bendrystės patirtį, kuri visu aiškumo atsiskleidžia tokiomis progomis, kaip šios kontinentinės jaunimo dienos. Į šias jaunimo dienas buvo atvykę jauni žmonės  iš skirtingų šalių ir kultūrų, kalbantys skirtingomis kalbomis, tačiau skirtumai mūsų neskyrė, o kaip tik priešingai – mus praturtino, bendras tikėjimas ir bendra viltis mus suvienijo.

Azijos jaunimo dienų uždarymo Mišių metu buvo perskaitytas ir sveikinimas, kurį šia proga, popiežiaus Pranciškaus vardu, atsiuntė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Popiežius Pranciškus siunčia geriausius linkėjimus Indonezijoje vykusių septintųjų Azijos jaunimo dienų dalyviams ir meldžiasi, kad jauni žmonės visoje Azijoje dėmesingai įsiklausytų į Dievo kvietimą drąsiai ir su tikėjimu atsiliepti į kiekvienam skirtą pašaukimą. Popiežius taip pat prašo jaunimą žiūrėti į Viešpaties Motiną Mariją, kuri mums yra misionieriškumo ir mokinystės pavyzdys. Kalbėkimės su ja kaip su motina, - ragina popiežius, - pasitikėkime jos mylinčiu užtarimu. Melsdamas Dievo Motinos užtarimo visiems Azijos jaunimo dienų dalyviams ir visam Azijos jaunimui bei jų šeimoms, popiežius jiems siunčia savo apaštališkąjį palaiminimą. (Vatikano radijas)

2017/08/07 15:08