Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Piligrimystė palaimintojo Romero gimimo šimtmečio proga

Sieninė tapyba pal. kankinio arkivysk. Romero gimtinėje Ciudad Barrio - RV

2017/08/11 14:31

Salvadore prasidėjo piligrimystė pal. Oskaro Romero, vyskupo ir kankinio, gimimo šimtmečio proga. Salvadoro Bažnyčia mini iškilaus ganytojo gimimo jubiliejų. Arkivyskupas Romero gimė 1917 metais per Žolinę, rugpjūčio 15 dieną. Jis buvo nužudytas prie altoriaus aukojant šv. Mišias 1980 metų kovo 24 dieną. Popiežius jį paskelbė palaimintuoju 2014 metų gegužės 23 dieną. Romero šimtmečio piligrimystę tema: „Eiti į pranašo gimtinę“ rengia Salvadoro Bažnyčia. Piligrimystė pradedama šv. Mišiomis San Salvadoro katedroje, kurioje palaidotas palaimintasis. Piligrimų kelias veda rytų kryptimi link palaimintojo gimtinės San Migelio departamento kalnuose, Ciudad Barrios, esantis 860 metų aukštyje virš jūros lygio už 160 km. nuo sostinės San Salvadoro. Po pirmosios kelio atkarpos šeštadienį tikintieji praleis pirmąją naktį Apastepeque, keliaus pro Mercedes Umana ir Monacagua. Paskutinė piligrimystės atkarpa ves Hondūro kryptimi į šiaurę link Chapeltique ir iki piligriminės kelionės tikslo: Ciudad Barrios. Čia  rugpjūčio 15 dieną piligrimai dalyvaus metus trukusio Romero jubiliejaus užbaigimo Mišiose, kurias aukos ypatingas popiežiaus legatas į palaimintojo metinių jubiliejų, kardinolas Ricardo Ezzati Andrello, Čilės Santjago arkivyskupas.

Piligriminis kelias San Salvadoras-Ciudad Barrio ves per keturias vyskupijas: San Salvadoro, San Vicente, Santiago de Maria ir San Miguel. Jubiliejaus Mišios bus aukojamos ateinančiomis dienomis ir kitur Salvadore. Apaštališkasis nuncijus Leon Kalenga Badikebele sakys homiliją Mišiose vakarinėje Salvadoro vyskupijoje Santa Ana, kardinolas Gregorio Rosa Chavez, sostinės vyskupas augziliaras ir artimas palaimintojo bendradarbis, skaitys pranešimą apie palaimintojo Oskaro Romero gyvenimą ir darbus. Salvadoro Bažnyčia pradėjo dvasinį pasirengimą Romero jubiliejui prie trejus metus.

Pal. Oskaras Romero buvo įšventintas kunigu Romoje 1942 metais ir paskirtas San Salvadoro arkivyskupu 1977 metais. Jis buvo nušautas sostinės ligoninės koplyčioje 1980 metais dieną po to kai sakydamas homiliją perspėjo Salvadoro kareivius „labiau paisyti Dievo įsakymų ir sustabdyti represinius veiksmus“. Arkivyskupo Oskaro Romero laidotuvių Mišias 1980 metų Verbų sekmadienį, kuriose dalyvavo per 100 000 žmonių, sutrukdė šaudymas į Mišių dalyvius ir sprogimai Salvadoro katedros aikštėje. Nuo šaudymo ir minios spūstyje žuvo mažiausiai 31 žmogus, nors taip ir nebuvo išsiaiškinta, kas šaudė.

Romero laidotuvėse dalyvavęs JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivysk. John Quinn, San Francisco ganytojas, paliudijo atsiminimuose, kad šaudymas prasidėjo per homiliją, kai Mišių celebrantas, Popiežiaus ypatingas pasiuntinys į Romero laidotuves, kardinolas Ernesto Corripio Ahumada, Meksikos arkivyskupas, pacitavo popiežiaus Jono Pauliaus II kalbą pasakytą Puebloje 1979 metais Lotynų Amerikos vyskupų asamblėjoje, užbaigdamas arkivyskupo Romero žodžiais: „Negalime mylėti su neapykanta, negalime gintis žudydami“.

Pal. kankinio ir vyskupo Oskaro Romero bylos postulatorius vysk. Vincenzo Paglia, Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas, šeštadienį aukos Romero šimtmečio jubiliejaus Mišias Londone, Southwark arkivyskupijos šv. Jurgio katedroje. Londono katalikų pamaldumą į pal. Romero liudija keturių metrų aukščio „Romero kryžius“ katedroje, į kurį įkomponuotos kankinio relikvijos: marškiniai su kankinio kraujo dėme ir vyskupo pijusė.

Prisiminti kankinį Romero svarbu todėl, kad jis yra vienas iš liudytojų, paženklinusių Bažnyčios istoriją po Vatikano II Susirinkimo. Neatsitiktinai, sakė Vatikano radijui vyskupas Paglia, arkivyskupo kankinystės diena kovo 24-oji visame pasaulyje minima kaip visų šiuolaikinės Bažnyčios, t.y. mūsų laikų kankinių diena. Be to, JTO šią dieną paskelbė Tarptautine teisės į tiesą apie rimtus žmogaus teisių pažeidimus ir aukų orumo diena, priminė arkivysk. Paglia. (Vatikano radijas)

 

2017/08/11 14:31