Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Vysk. L. Vodopjanovas: Švęsti Žolinę – keliauti su Marija

Krekenavos šventovės Marijos paveikslas

2017/08/15 14:53

Visą savaitę švenčiamais Marijos ėmimo į dangų atlaidais garsėja ir Krekenavos Marijos šventovė, Panevėžio vyskupijoje. Šiemetiniai atlaidai prasidėjo pirmadienio vakarą švęsta jaunimo švente, Mišiomis, šlovinimu ir visą naktį trukusia Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Pagrindines Marijos ėmimo į dangų iškilmės Mišias antradienio vidudienį aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. „Šiandien susitinkame Marijos namuose, Marijos šventovė mums kaip „mamos namai“, - sakė homilijoje vyskupas.

„Marijos Dangun Ėmimo šventė mus sukviečia į daugybę Lietuvoje esančių Marijos šventovių, į parapijų bažnyčias, ir mūsų širdyje yra daug dėkingumo Marijai, kaip mūsų visų Motinai.

Švęsti Žolinę – reiškia keliauti su Marija. Keliauti su Marija, kuri buvo besiklausanti Dievo Žodžiu, su Marija, pasitikinčia Dievo Žodžiu, kasdienybės su juo gyvenančia, kantriai ir veikliai laukiančia jo išsipildymo. Švęsti Žolinę – reiškia švęsti Motinos, mūsų visų Motinos ir jos Sūnaus meilę mums.

Marijos likimas – įžanga ir ženklas to, kad laukia mūsų visų, to, kam yra skirtas žmogus. Esame skirti ne kapinėms, o Dangui. Marija, kaip skelbia Šlovinimo giesmė, „visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams – tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“. Ši Kristaus žinia – tai ne taisyklės, kurių turime laikytis, bet kelias, kuriuo galiu eiti, kuriuo jis kviečia mus visus. Nes tai kelias, kuris keičia pasaulį ir turėtų mus vesti visus į dangų. Toks buvo Marijos kelias. Tokiu keliu, skatinami Jėzaus ir lydimi jo Motinos Marijos, ir mes visi esame kviečiami žengti kasdieną.

Žolinė tai šventė, kuri mus sukviečia kaip į Marijos namus, kur mums padeda įsiklausyti į Dievo Žodį ir liudyti jį savo kasdieniniame gyvenime“.

Žolinės atlaidai Krekenavos šventovėje bus švenčiami iki rugpjūčio 20-soios. Kiekviena atlaidų diena turi savo intenciją; meldžiamasi už kunigus ir vienuolius, katechetus ir mokytojus, ligonius ir medikus, maldos grupes ir katalikiškus judėjimus, už šeimas. Kiekvieną atlaidų dieną Mišios aukojamos 9, 11, 12.30 ir 19 val. Atlaidų uždarymo Mišios bus aukojamos ateinančio sekmadienio vidudienį. (Vatikano radijas)

2017/08/15 14:53