Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Žolinės atlaidai Krekenavoje

Krekenavos Švč. M. Marija

2017/08/16 11:13

Kun. Algirdas Dauknys

Rugpjūčio 15 d., Krekenavos bazilikoje, pagrindinę Žolinės atlaidų dieną šv. Mišioms vadovavo ir tai progai skirtą pamokslą apie Marijos išaukštinimą, kaip žmogaus išaukštinimo preliudiją, pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas.

Atlaidai prasidėjo rugpjūčio 14 d. ir truks visą savaitę. Žolinės iškilmių išvakarėse vyko Panevėžio vyskupijos jaunimo diena. Arti šimto jaunųjų piligrimų atvažiavo dviračiais, atplaukė baidarėmis švęsti Žolinės atlaidų. Po susitaikinimo pamaldų visi dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas. Vysk. Linas pamoksle priminė, kad anksčiau ši šventė tradiciškai buvo vadinama Dormitio-užmigimo švente. Kreipdamasis į susirinkusį jaunimą, priminė vienų LJD šūkį - kai Dievas pirmoj vietoj – viskas savo vietoje… Paragino įveikti dvi mūsų laikmečio negandas-skubėjimą ir pažeistą balansą tarp dvasinių ir materialinių vertybių. Ganytojas kvietė maldininkus gausiai dalyvauti atlaiduose, kurie baigsis sekmadienį, rugpjūčio 20 d., kuriose kartu su vyskupais melsis kard. Audrys Juozas Bačkis.  Po to jaunieji šauliai maldininkus pavaišino kareiviška koše. Visa naktį vyko Švč. Sakramento adoracija-budėjimas, kurią tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Pagrindinę Žolinės iškilmių dieną Krekenavos bazilikoje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas pasveikino “visus susirinkusius į džiugią šventę, į savo mamos namus… Pagal Apaštalų tradiciją: “Apaštalai kūno jos kape nerado…” Žolinės šventė yra šviesi šventė. Tuo pačiu yra žmonėms artima šventė. Artima todėl, kad mes suvažiuojame į nuostabų susitikimą Dievo Motinos ir mūsų Mamos namuose. Žolinė mus moko keliauti su Marija. Su Marija, kuri buvo Dievo Žodžio klausytoja, kantriai laukiančia išsipildymo, nuo to meto, kuomet ji ištaria “TAIP” Dievui. Klausydama ji moko švęsti jo Sūnaus meilės artumą. Sūnus ir Motina buvo visada drauge. Evangelijoje girdėjome Marijos giesmę. Šiandien labiau nei bet kada galioja jos žodžiai ”didžių dalykų padarė man Visagalis”. Per dažnai apnuodija mus žodžiai “Viskas aplinkui blogai…”. Šiandien Marija moko dėkoti už Dievo malones. Iš tiesų, koks yra gražus mūsų tikėjimas. Šiandien šventiname žolynus, vaisių pirmienas. Tai reiškia derliaus brandą, o kartu ir dvasios brandą, mūsų brandą. Kartais keistai žiniasklaida bando apipinti šią šventę kažkokiomis kitomis prasmėmis.

Žolinėje mes pasveikiname Mariją, kuri šiandien yra danguje. Pagarbiai prisimename šį tikėjimo įvykį. Ir mes esame kviečiami keliauti tenai. Prisimename, kad turime dėkoti Dievui už viską, ką jis man padarė. Ir pagerbiame Mariją, kuri yra mūsų Motina. Mirtis visuomet baisiausiu šalčiu suspaudžia širdį. Žolinė skelbia, kad yra kažkas aukščiau mirties. Žolinė primena, kad Marija dalyvavo išganymo istorijoje: nuo ištarto “Taip ” iki išaukštinimo. Taip ir mes esame pakviesti keliauti į dangų. Marijoje mes matome išpildytą pažadą. Marijos likimas yra įžanga to, kas laukia visų mūsų. Esame skirti ne kapinėms, o dangui. Marijos Dangun Ėmimas -Visos Bažnyčios paguodos žvaigždelė. Tai kelrodė žvaigždė, kuri turėtų mus vesti į dangų.

Žolinė-tai ta šventė, kuri mums padeda įsiklausyti į Dievo Žodį. Ir jį liudyti kasdieniame gyvenime. Štai ką reiškia Žolinė,”- kalbėjo Ganytojas. “Vasara – atlaidų  ir malonės laikas. Naudokimės tomis šv. Mišių ir atgailos malonėmis, kurias teikia Dievas per Bažnyčią. Atlaidai nėra pabuvimas kažkur toli nuo namų. Tai- mokymasis būti kartu. Prašykime Marijos pagalbos, kad išmoktume sekti Jėzų,”-baigdamas kvietė vysk. Linas.

Po mišių gausi maldininkų bendruomenė dalyvavo procesijoje. Lietuvos maldininkystės papuošale. Po to bazilikos aikštėje koncertavo Eglė, Ieva ir Vytautas Juozapaičiai, pristatydami programą „Dainos iš širdies“. Vakare vyko Žolinės kermošius ir koncertas miestelio aikštėje su Vaidu Dzežulskiu (vokalas), Egle Hokusaite (vokalas) ir Ovidijum Girdzijausku (saksofonas).

Kaip ir kasmet Krekenavoje veikia Žolynėlio stovykla, kurioje dalyvauja dvidešimt parapijos jaunų žmonių. Jie vykdo savo užsibrėžtą programą bei visokeriopai pagelbsti maldininkams, kad atlaidai vyktų sklandžiai.

Kaip Vatikano radijui sakė Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas, šv. Mišios buvo pirmą kartą transliuojamos ne tik radijo bangomis, bet ir Marijos FB paskyroje.

2017/08/16 11:13