Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kardinolo P. Parolino interviu Rusijos žinių agentūroms

Antradienio popietę kardinolas Parolin susitiko su Maskvos patriarchu Kirilu - AP

2017/08/22 16:40

Prieš išvykdamas į keturių dienų trukmės vizitą Maskvoje, kur susitinka tiek su Rusijos Federacijos, tiek su Maskvos patriarchato aukščiausiais vadovais, kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius ir artimiausias Šventojo Tėvo bendradarbis, suteikė interviu dviem rusų žinių agentūroms – TASS ir Ria Novosti.

Atsakydamas į pirmosios klausimą, kardinolas Parolin patvirtino, kad jis Maskvoje lankosi tiek kaip Bažnyčios hierarchas, tiek kaip Šventojo Sosto valstybės pareigūnas.

Šventasis Sostas, - sakė kardinolas, - tuo pat metu atlieka dvasinę ir diplomatinę rolę. Tuo Vatikano diplomatija išsiskiria. Ji nesiremia jokia kita jėga, tik rūpesčiu kiekvienu asmeniu ir kiekviena tauta per dialogą. Tuo remiantis aš su savo dialogo partneriais rusais kalbėsiu apie klausimus, kurie mums abipusiai svarbūs, kaip kad krizės įvairiose pasaulio dalyse, tolimose ir artimose. Pokalbis su Rusijos ortodoksų Bažnyčios galva liudija atvirumą, kuris išryškėjo pastaraisiais metais ir buvo paženklintas istorinio susitikimo Havanoje praėjusiais metais. Tada popiežius Pranciškus ir patriarchas Kirilas kalbėjo apie suartėjimą kaip bendrą kelią. Kai einame šiuo keliu kartu ir broliškai dialoguojame, jaučiame vienybės akimirkas. Šis kelias reikalauja tiesos ieškojimo, taip pat meilės, kantrybės, atkaklumo ir ryžtingumo.

Pasak kardinolo, po popiežiaus ir patriarcho susitikimo Kuboje, Bažnyčių santykiai tapo dažnesni, o jų turinys konkretesnis. Tai suteikė galimybę pažvelgti į praeities trūkius ir jų priežastis nauju būdu. Ir jei tos praeities neigiamos pasekmės tebėra jaučiamos, tai susitikimas taip pat leido geriau matyti vienybę, kurios prašo bendrai išpažįstama Evangelija. Jei kiekvienas kunigas ir tikintysis pradės dalintis tokiu atnaujintu, abipusiai teigiamu požiūriu, tai gali tapti precedento neturinčiais žingsniais Bažnyčių suartėjime.

Į agentūros TASS klausimą apie tradicines vertybes ir apie Europos kritiką Rusijai dėl to, kaip jos įtvirtinamos, kardinolas Parolin pažymėjo, kad už vertybių klausimo yra dar didesnis, apie patį žmogų ir žmogišką orumą.

Pagarba žmogiškai būtybei ir jo darbui, socialiniam teisingumui, valstybių santykiams, - sakė Šventojo Sosto diplomatas, - yra iššūkiai taikiam sugyvenimui. Susiduriant su iššūkiais, mūsų uždavinys lieka toks pat, kaip jį apibūdino šv. Petras pirmame laiške: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai“.

Pasak kardinolo, jei Bažnyčios siekia tvirtai laikytis evangelinės žinios ir gerbti Šventajame Rašte įtvirtintas vertybes, tai jos daro ne tam, kad pažemintų šiuolaikinį žmogų ar nereikalingai spaustų, bet tam, kad rodytų išgelbėjimo ir išsipildymo kelią. Vykdant šią, niekada nesibaigiančią misiją, labai svarbu užmegzti veiksmingą bendradarbiavimą tarp skirtingų religinių bendruomenių. Svarbu ir todėl, kad iššūkiai, su kuriais susiduria krikščionys Vakarų ir Rytų Europoje, yra regimi skirtingu kampu. Didesnis tarpusavio supratimas, keitimasis skirtingų regionų patirtimi gali būti svarbiu veiksniu, leidžiančiu suprasti tuos iššūkius. Visada naudinga išmokti kito požiūrio, pažiūrėti tarsi iš šono, kad būtų galima susidaryti pilnesnį tikrovės vaizdą.

Taip pat agentūros Ria Novosti paklaustas apie įvairius konfliktus – Vakarų ir Rusijos, Rusijos ir Ukrainos, Artimųjų Rytų – Vatikano diplomatijos vadovas pabrėžė bendrą principą: teisingos ir ilgalaikės išeitys bus surastos, kai abipusė pagarba ir tikras dialogas bus virš vienos valstybės interesų. Reikia plačios vizijos ir bendro gėrio siekimo.

Po antradienio, rugpjūčio 22 dienos susitikimo su Rusijos Užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, spaudos konferencijos kardinolas pridūrė, jog dramatiškose situacijose „Šventasis Sostas stengiasi skatinti iniciatyvas, kuriomis palengvinamos žmonių kančios, tuo pat metu išsakydamas aiškų kvietimą teikti pirmumą bendram gėriui, ypač teisingumui, teisėtumui, faktų teisingumui ir susilaikymui nuo manipuliavimo jais, neliečiamumui ir orioms civilių žmonių gyvenimo sąlygoms. Šventasis Sostas, nenorėdamas ir negalėdamas susitapatinti su jokia politine pozicija, pabrėžia pareigą skrupulingai vadovautis didžiaisiais tarptautinės teisės principais, nes pagarba jiems yra būtina tiek pasaulinės taikos, tiek tvarkos apsaugai, tiek sveikos abipusės pagarbos tarptautiniuose santykiuose atmosferos atgavimui“. Toje pat deklaracijoje kardinolas Parolin išvardijo tiek bendradarbiavimo, tiek sunkumų atvejus tarp Šventojo Sosto ir Rusijos.

Be minėto susitikimo su Užsienio reikalų ministru, Popiežiaus valstybės sekretorius susitiko su Maskvos katalikų bendruomene,  su Maskvos ortodoksų patriarchato Išorinių santykių departamento pirmininku metropolitu Hilarionu, pirmadienį, su ortodoksų patriarchu Kirilu, antradienį. Rugpjūčio 23-ąją numatytas susitikimas su Rusijos Federacijos prezidentu Vladimiru Putinu. (Vatikano radijas) 

2017/08/22 16:40