Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Liko metai iki Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline

Pasaulinis šeimų susitikimas 2018 Dubline - RV

2017/08/22 16:48

Airijoje, likus lygiai metams, pradėtas atbulinis skaičiavimas iki Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline pradžios 2018 metų rugpjūčio 21 d. ir pristatyta pasirengimo programa. Pirmadienį Airijos vyskupijų atstovai iš visų 26 diecezijų dalyvavo susitikime su Pasaulinio šeimų suvažiavimo rengėjais Airijos katalikų Nacionalinėje Knock Marijos šventovėje, rytinėje Airijoje. Susitikime, kuris truko nuo priešpiečio iki pavakarės, Diarmuid Martin, IX Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline prezidentas ir Dublino arkivyskupas, pašventino Pasaulinio šeimų suvažiavimo altorėlį su Šventosios Nazareto Šeimos paveikslu, perskaitė maldą ir, kaip minėta, pradėjo pasirengimą tarptautiniam tikėjimo festivaliui, kurį, tikimasi, savo dalyvavimu pagerbs popiežius Pranciškus.

Arkivyskupas Martin su Pasaulinio šeimų susitikimo generaliniu sekretoriumi kun. Tim Bartlett patvirtino keturias pagrindines IX Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline 2018 metais datas: Suvažiavimo inauguracija įvyks tuo pačiu metu visose Airijos vyskupijose 2018 m. rugpjūčio 21 d., kongreso darbai tęsis nuo rugpjūčio 22 iki 24 d., Šeimų šventė įvyks rugpjūčio 25 d., užbaigimo Mišios - rugpjūčio 26 d. IX Pasaulinio šeimų susitikimo tema: „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“.

Arkivyskupas Martin pirmadienio popietę aukojo šv. Mišias Knocko Marijos bazilikoje su kitais Airijos vyskupijų ganytojais ir kunigais, homilijoje kalbėjo popiežiaus Pranciškaus dažnai minima tema apie šeimose lekiančias lėkštes: „Pranciškaus pamokymai apie šeimos gyvenimo iššūkius ir džiaugsmus“. Tuo metu suvažiavimo generalinis sekretorius kun. Barlett susitikimo dalyviams skaitė konferenciją apie technologijų iššūkį šeimyninei aplinkai, svarstė kaip technologijos galėtų pasitarnauti šeimos gyvenimo darnai laikais „kai žmonės nebeišleidžia iš rankų išmaniojo telefono“.

Susitikime taip pat pristatyta parapijoms skirta programa „Amoris: Kalbėkimės, šeima; Būkime šeima“. Programa siekiama suteikti šeimoms, parapijoms ir visiems visuomenės nariams galimybę geriau susipažinti su krikščioniška šeimos ir santuokos vizija, kalbėtis apie ją, ypač popiežiaus Pranciškaus mokymo „Amoris Laetitia“ šviesoje.

*

Pasirengimo metai Pasauliniam šeimų susitikimui prasidėjo per didžiuosis Knocko Marijos šventovės atlaidus, apsireiškimo, parapijos gyventojų regėto 1879 metų rugpjūčio 21 dieną metinių dieną.

Penkiolika Knock kaimo gyventojų, įskaitant vaikus ir senelius, paliudijo apie jiems ant parapijos bažnyčios sienos po pietiniu kraigu apsireiškusią Švč. M. Mariją su šv. Juozapu ir šv. Jonu evangelistu ir Dievo Avinėlį su Kryžiumi ant Altoriaus, apsuptus angelų choro. Pasak regėtojų, apsireiškimas prasidėjo pavakare, kol buvo šviesu, apie 20 val., ir tęsėsi pora valandų. Nors visą laiką smarkiai lijo iš pietų pusės, apsireiškimo, kol jis tesėsi, vieta liko sausa ir nors sutemo, figūros, spindinčios balta šviesa, toliau buvo ryškiai matomos. Regėtojai, pliaupiant lietui, kalbėjo Rožinį. Apsireiškimas buvo tylus. Dvi bažnytinės komisijos apreiškimui tirti, 1879 ir 1936 metais apklaususios liudytojus nustatė, jog jų liudijimai patikimi.

Malonėmis garsioje Knock Marijos šventovėje surinkta maldininkų išklausytų prašymų padėkos ženklai, pasveikusių ligonių palikti ramentai. Visos Airijos diecezijos kasmet rengia piligrimystes į apsireiškimo vietą, į ją dėmesį atkreipė popiežiai: šv. Jonas XXIII Knocko šventovei padovanojo žvakę, pal. Paulius VI palaimino naujos šventovės kertinį akmenį, šv. Jonas Paulius II apsilankė šventovėje 1979 metais, minit apreiškimo šimtmetį, padovanojo popiežišką auksinę Rožę ir pasimeldė apsireiškimo vietoje.

IX Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline pasirengimo metų inauguracijos dalyviai, pagerbdami 1879 metų rugpjūčio 21 dienos apsireiškimo liudytojus, aplankė pagrindines su apsireiškimu susijusias vietas procesijoje nueidami 2,5 km. nuo Susitaikymo koplyčios iki Apsireiškimo koplyčios.

Pasibaigus arkivyskupo Diarmuido Martino, Airijos Bažnyčios primo, Knocko Marijos šventovėje aukotoms Mišioms, jų metu pašventina IX Pasaulinio šeimų susitikimo ikona – Šventosios Nazareto Šeimos paveikslas – pradėjo kelionę į visas Airijos vyskupijas. (Vatikano radijas)

2017/08/22 16:48