Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius: Bažnyčia artima vergovės aukoms

Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena - RV

2017/08/23 15:59

Popiežius Pranciškus per socialinio tinklo paskyrą užtikrino Bažnyčios artumą visiems nukentėjusiems ir tebekenčiantiems nuo senų ir naujų vergovės formų. „Viešpats yra arti visų tapusių senų ir naujų vergovės formų aukomis: nežmoniško darbo, nusikalstamos prekybos žmonėmis, išnaudojimo“, skelbiama popiežiaus Pranciškaus Twitterio paskyroje.

Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo dienos minėjimą įsteigė JTO. Data minimas istorinis įvykis Santo Dominge kai 1791 metų naktį į rugpjūčio 23 dieną Haičio juodaodžių karvedys Toussaint Louverture, tapęs pirmuoju istorijoje juodaodžiu generolu, maištą vergovės sostinėje Santo Domingo pavertė revoliuciniu sąjūdžiu, metusiu iššūkį rasizmui. Šis įvykis laikomas pamatiniu užkertant kelią transatlantinei prekybai vergais.

Tačiau vergystė tęsiasi iki mūsų dienų. Tai liudija JTO 1994 metais pradėtas  projektas „Vergystės maršrutas“, padėjęs suvokti dabartinių laikų vergovės mastą, ir Durbano deklaracija 2001 metais pripažinusi prekybą vergais kaip nusikaltimą prieš žmoniją.

Pasak Romos kurijos atstovo, prel. Michaelo Czerny, skaudu, kad ši diena yra ne tik istorinis paminėjimas, bet ir aktuali tema. Antra vertus, negalima paneigti, kad praeities vergovės atminimas tebėra atviras klausimas, nes vergų kelio pasekmės tebėra juntamos iki dabartinių laikų, pasakė Vatikano radijui prel. Czerny, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migracijos ir pabėgėlių skyriaus pasekretoris. Pasak jo, viena iš akivaizdžiausių pasekmių yra nelygybė santykiuose tarp Afrikos ir Europos, kaip ir Afrikos ir Amerikos.

Jei praeityje vergovė buvo pripažinta kaip normalus visuomenės reiškinys, tai dabartiniais laikais reikia pripažinti, kad yra vergovės formų, kurių nepastebime, nes jos yra paslėptos arba prisidengusios kitomis. Popiežius Pranciškus ne kartą yra pasmerkęs prekybą žmonėmis kaip naują vergovės rūšį. Šiandien svarbu atverti akis, būti jautresniems modernios vergovės sukeliamais pavojais. Būtent dėl šios priežasties Šventasis Tėvas prašo, kad valstybės susitartų dėl žmonių migravimo kelių reglamentavimo. Šie keliai turi būti prižiūrimi, tačiau išlikti pakankamai laisvi, nes kitu atveju yra pavojus, kad prekyba žmonėmis pavirs vergyste. (Vatikano radijas)

2017/08/23 15:59