Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kvietimas į 723-jį Celestino atlaidų jubiliejų

Celestino V bulė „Inter Sanctorum Solemnia“ - RV

2017/08/26 16:45

Akvilos katalikų bendruomenė centrinėje Italijoje pakvietė į 723-jį Celestino atlaidų jubiliejų. Atlaidų Šventąsias duris į Collemaggio Marijos baziliką pirmadienį rugpjūčio 28 pavakare iškilmingai atidarys naujasis Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Gualtiero Bassetti, Perudžos arkivyskupas.

Akvilos bazilikoje palaidotas atlaidų jubiliejų paskelbęs XIII amžiaus pabaigoje Bažnyčią trumpai valdęs popiežius Celestinas V. Jis savo karūnavimo, įvykusio Collemaggio Marijos bazilikoje proga „Visagalio Dievo gailestingumu ir apaštalų šv. Petro ir Pauliaus suteikta galia“ paskelbė vienos paros jubiliejų, kurį pavadino „atlaidais“, švęstinais „kasmet šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo šventės proga“. Popiežius Celestinas V 1294 metų bulėje nurodė, kad "atleidžia nuo bausmių, kurias pelnė savo nusikaltimais padarytais po krikšto, visus, kurie iš tikrųjų savo nusikaltimus apgailės ir išpažins, bei įeis į bažnyčią nuo šventės vigilijos mišparų iki pačios šventės mišparų“.

Kasmet atlaiduose iškilmingai perskaitoma Celestino V bulė „Inter sanctorum solemnia“, aukojamos iškilmingos šv. Mišios, rengiama atgailos procesija, kuri užbaigiama Collemaggio Marijos bazilikos Šventųjų durų atidarymo ceremonija.

Šv. Celestinas V iki išrinkimo popiežiumi buvo maldai ir atgailai atsidavęs ir gyvenimo šventumu garsėjęs vienuolis Petras Angelerio. Laisva valia atsisakęs Romos vyskupo pareigų pareiškė norą grįžti į savo vienuolyną ant Moronės kalno, tačiau po įvairių negandų mirė 1296 metais. Celestinas V kanonizuotas 1313 metais. Jo paskelbtas atlaidų jubiliejus yra laikomas vienu iš pirmųjų žingsnių Bažnyčioje įvedant jubiliejinius atlaidus. Pirmuosius katalikų Bažnyčios jubiliejinius Šventuosius metus 1300 metais paskelbė popiežius Bonifacas VIII, šv. Celestino V įpėdinis. (Vatikano radijas)

2017/08/26 16:45