Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Žinia iš Naujosios Pompėjos: Nebūna Dievo meilės be artimo meilės

Kard. G. Bassetti Pompėjos šventovėje - ANSA

2017/10/06 14:23

Pompėja, romėnų miestas, iškilo iš antikos pelenų ir tapo visame pasaulyje žinomu kultūriniu centru, tuo metu nesuskaičiuojami nuodėmės ir vargo slegiami žmonės, per Dievo malonę ir Marijos užtarimą Pompėjoje atkuria krikščioniškojo gyvenimo spindesį ir grožį. Šiuo palyginimu kardinolas Bassetti, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, papasakojo apie Pompėjos Rožinio Marijos bazilikoje surengtą tradicinę maldavimo šventę. Marijos maldavimo apeigoms ir ta proga aukotoms šventosioms Mišioms pirmą kartą vadovavo naujasis Italijos episkopato vadovas, Perudžos arkivyskupas.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Spalio 7-ji – Rožinio Švč. Mergelės Marijos minėjimas. Tradicinis, jau daugiau kaip šimtmetį kartojamas Marijos maldavimas Pompėjoje rengiamas du kart per metus: gegužės 8-ąją ir pirmąjį spalio sekmadienį, šiemet - spalio 1-ąją. Mišių homilijoje kardinolas kalbėjo apie nuoseklaus tikėjimo krikščionių, kalbančių artimo meilės darbais, liudijimo būtinumą nudienos pasauliui.

Anot kardinolo, negalim prisistatyti Viešpačiui su geromis intencijomis, o paskui kasdieniame gyvenime elgtis taip, tarsi Dievo nebūtų. Jis perspėjo visus krikštytuosius dėl nuolat besikartojančios pagundos veidmainiauti. Ištikimybė Evangelijai, paremta malda, ypač Rožiniu ir palaikoma Marijos užtarimo, turi būti liudijama nuolatiniu pagalbos teikimu stokojantiems broliams. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais, vargšai, ligoniai ir šeimų neturintys vaikai yra žaizdotas Jėzaus kūnas, priminė Perudžos arkivyskupas.

Pompėja yra dvasinis centras, į kurį Marijos maldavimo šventės proga kas metu suvažiuoja dešimtys tūkstančių maldininkų iš Italijos ir viso pasaulio, yra žavintis ir konkretus gyvas pasakojimas apie tai, kad nebūna Dievo meilės be artimo meilės, sakė kardinolas. Naujoji Pompėja, sakė kardinolas, moko Evangelijos mokslo ir tai daro Evangelijos pamėgta artimo meilės darbų kalba. Pompėja yra vilties šaltinis, nes joje iškilę Marijos namai. Dievo Motinai skirtoje Pompėjos šventovėje renkasi maldininkai, kuriems malda ir pasitikėjimas Dievu turi gilias šaknis. Šioje šventoje gal geriau nei kitur akivaizdu, kad Dievo meilė yra neatskiriama ir niekuomet negalės būti atskira nuo tikros ir konkrečios meilės broliams, ypač labiausiai skurstantiems ir daugiausiai kenčiantiems, sakė Pompėjos šventovėje kardinolas Gualtiero Bassetti. (Vatikano radijas)

2017/10/06 14:23