Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Apie Jėzaus išmokytą maldą, kurią ne visi moka

TV2000 kun. Pozza šnekina popiežių Pranciškų apie maldą „Tėve mūsų“ - RV

2017/10/20 16:38

Ne visi moka „Tėve mūsų“ maldą ištisai, kartais prisimena tik kelis maldos žodžius. Kunigas Marco Pozza, televizijos laidų vedėjas Italijoje, atvirai prisipažino, kad jis taip buvo įpratęs kartoti Viešpaties maldą, kad ištuštėjo turinys, jam „Tėve mūsų“ malda daugiau nebesakė nieko. Kunigui – tai lygu prakeiksmui, pripažino dvasininkas, todėl sumanė, tarsi mechanikas variklį, išardyti „Tėve mūsų“ maldą. Šitaip jis atsirinko aštuonis maldos žodžius: „Tėvas“, „vardas“, „Karalystė“, „valia“, „duona“, „kaltė“, „pagunda“, „(piktas) blogis“. Pagal juos gimė televizijos programos idėja, kurią vedėjas įgyvendino su žinomais Italijos veikėjais, kaip ir nežinomais asmenimis, kad papasakotų per asmenines netikėjimo ar netvirto tikėjimo patirtis, ką sako jiems atrinkti „Tėve mūsų“ maldos žodžiai. Į TV2000 kelių dalių programą, kurią pradedama rodyti spalio 25 dieną, pakviestas popiežius Pranciškus irgi dalijasi savo įžvalgomis ir asmeninėmis patirtimis apie tai ką jam sako Jėzaus išmokyta malda. Vatikano radijas pristatydamas laidą paskelbė popiežiaus Pranciškaus pasisakymo ištrauką.

Pranciškus: „Reikia drąsos kalbėti „Tėve mūsų“ maldą. Tikrai reikia drąsos! Imkite sakyti „tėte“ ir tikrai tikėti, kad Dievas yra Tėvas, kad mane palydi, man atleidžia, pasotina duona, yra atidus viskam, ką matau, ko prašau: Jis aprengia mane puikiau už laukų gėles.... Žinoma, yra pavojus, „o kas, jei netiesa..?“. Reikia išdrįsti, tačiau išdrįsti visiems kartu. Todėl „Tėve mūsų“ maldą reikia kalbėti visiems kartu. Ir tai gražu, nes šitaip padedame vieni kitiems, išdrįstame!

Pranciškus: „Mes sakome, kad esame krikščionys, kad turime Tėvą, tačiau gyvename tarsi - nesakau kaip gyvuliai - tačiau kaip žmonės kurie netiki nei į Dievą, nei į žmogų; yra be tikėjimo ir dargi daro pikta, daro ne su meile, o su neapykanta, konkuruodami, kariaudami. Pagalvokite. Šiandien, ar Dievo vardas šventas? Ar jis šventas Nigerijos mergaičių pagrobime, ar šventas krikščionyse, kurie tarpusavyje kovoja dėl valdžios? Ar šventas tuose, kurie samdosi smogiką, kad išspręstų situaciją? Ar šventas tuose, kurie nesirūpina savo vaikais? Ne, ten nepripažįstamas šventu Dievo vardas!“

Popiežius dalijosi atsiminimais iš vaikystės, prisiminė tėvų ir senelių pamokymą, kad nukritus ant žemės duonos gabalėliui, reikia tuojau jį pakelti ir pabučiuoti! Duona niekuomet nebuvo išmetama. Duona tai žmonijos vienybės simbolis, Dievo meilės tau, kurį jis pasotina, ženklas. Mūsų namuose likusi duona visuomet būdavo dar kaip nors panaudojama, gaminant kitus patiekalus, nes draudžiama duona išmesti!, dalijos prisiminimais popiežius Pranciškus Italijos televizijos TV000 laidoje komentuodamas „Tėve mūsų“ maldą.

Programos vedėjas, kun. Marco Pozza, Paduvos kalėjimo kapelionas ir teologas, laidos serijose kalbasi apie tikėjimo patirtį su Italijos pramogų pasaulio žvaigždėmis, kaip ir televizijos žiūrovams nežinomais vardais, tarp kurių - savitą ugdymo sistemą ugdžiusio kunigo Milani buvusiais auklėtiniais, reta liga sergančio vaiko tėvais, klauzūros vienuole.

Kun. Marco Pozza pristatydamas laidą Vatikano radijui pripažino, kad šio projekto dėka jo kunigiškas gyvenimas nebėra toks koks buvęs: būti Kristaus objektyve reiškia tam tikrą atsakomybę, reiškia žvilgsnio „atsivertimą“, gebėjimą „perskaityti“ anonimiškus Dievo pėdsakus kasdieniame gyvenime. Stengėmės apie tai papasakoti televizijos programoje, kuri paskui pavirto knyga, sakė programos vedėjęs kun. Pozza.

TV2000 kelių dalių laida „Tėve mūsų“ nuo spalio 25 dienos bus rodoma Italijoje trečiadieniais, 21 val. Italų leidykla „Rizzoli“ ir Vatikano leidykla pranešė, kad knyga „Tėve mūsų“ su popiežiaus Pranciškaus paaiškinimais, bus išleista lapkričio 23 dieną ir kad jos autorinės teisės visame pasaulyje bus parduodamos Frankfurto knygų mugėje. Jau pradėta tartis su vertimo į anglų kalbą leidėjais, praneša leidėjai komunikate. (Vatikano radijas) 

2017/10/20 16:38