Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Būtina atminti Sovietų Sąjungoje katalikų nueitą Kryžiaus kelią

Minsko arkivysk. Tadeušas Kondrusievičius - RV

2017/11/03 15:42

Katalikų Bažnyčios gyvenimas buvusioje Sovietų Sąjungoje buvo tikras „Kryžiaus kelias“, sako Minsko katalikų ganytojas, Lietuvoje kunigu įšventintas arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius. Arkivyskupas pasidalijo asmeniniais atsiminimais istoriko Jano Mikruto veikalo „Katalikų Bažnyčią buvusioje Sovietų Sąjungoje nuo Spalio revoliucijos iki Peresroikos“ įvade, praneša Austrijos katalikų portalas Kathpress.at. Italų leidyklos „Gabrielli“ išleista knyga bus pristatyta lapkričio 8 dieną Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kuriame autorius dėsto.

Bažnyčios gyvenimas Sovietų Sąjungoje buvo paženklintas gausybės kankinių ir paprastų žmonių didvyriško tikėjimo liudijimų. Kai kurie kankiniai buvo iškelti į Altorių garbę, tačiau niekad nesužinosime apie tūkstančius kitų nežinomų tikėjimo didvyrių, rašo arkivyskupas. Jis veikalo įvade pasidalijo keliais epizodais iš savo aplinkos apie tai kaip paprasti žmonės neįprastomis sąlygomis liudijo ir perdavė tikėjimą.

Vienas tokių buvo moters pasakojimas Aušros Vartų kapelionui apie tai, kaip nuėjusi Vilniuje į Šv. Kazimiero bažnyčią priklaupė pasimelsti, nors bažnyčios pastate Sovietų Sąjungos laikais vietoj panaikintos katalikų šventovės veikė „Ateizmo muziejus“. Muziejaus darbuotojui padarius pastabą, kad „Ateizmo muziejus skirtas ne tam, kad žmonės jame melstųsi“, moteris atsiliepusi, kad jos akyse „Šv. Kazimiero bažnyčia visada bus bažnyčia, o bažnyčia yra maldos namai“.

Būsimas katalikų arkivyskupas ypač įsidėmėjo pietinio Rusijos Markso miesto gyventojų pasielgimą kai buvo dedamas naujos katalikų bažnyčios kertinis akmuo praėjusio šimtmečio devintajame dešimtmetyje. Senyvo amžiaus gyventojai atnešė statytojams plytų, prašydami, kad jas panaudotų vietoj kertinio akmens. Paaiškėjo, jog trečiajame dešimtmetyje, kai komunistinė valdžia įsakė nugriauti senąją katalikų bažnyčią, vietos gyventojai parsinešė plytų į namus, jas pagarbiai saugojo, prie jų rinkosi bendrai maldai su visa šeima. Taip, kad buvusios bažnyčios nuolaužos prisidėjo toliau perduodant tikėjimą jaunosioms kartoms.

Perėjusi Kryžių kelią katalikų Bažnyčia atsigavo tiek Rusijoje, tiek kituose buvusios Sovietų Sąjungos kraštuose, nepaisant sunkumų, jos yra aktyvios, dinamiškos. Istorikas J. Mikrut veikale pasakoja apie jų patirtus sunkumus. Būtina šią praeitį atminti, nes istorija yra „motina ir mokytoja“, naujo veikalo įvade parašė Minko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius. Pasak jo, jei persekiojimų laikais nebūtų buvę tikėjimo didvyrių, Bažnyčios atgimimas nebūtų įvykęs taip staigiai“. (Vatikano radijas) 

2017/11/03 15:42