Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Lapkričio 19 – Pasaulinė vargstančiųjų diena

Pietūs vargstantiesiems su popiežiumi šv. Petronijaus bažnyčioje Bolonijoje spalio 1d. - AFP

2017/11/10 15:17

Popiežius vykdo neturtingos ir vargstantiesiems tarnaujančios Bažnyčios trokšimą. Sekmadienį, lapkričio 19 dieną, pirmą kartą Bažnyčioje bus minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. Ta proga popiežius vadovaus iškilmingoms šventosioms Mišioms Šv. Petro bazilikoje. Mišių pradžia -  10 val. Romos laiku.

Bene pirmąjį kartą apie vargstantiesiems tarnaujančios Bažnyčios troškimą Šventasis Tėvas pasisakė pirmosiomis dienomis po savo išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi. Paaiškindamas šį troškimą, popiežius paminėjo, kad būtent todėl jis pasivadino Pranciškaus vardu: „Pranciškus Asyžietis yra neturto žmogus, sakė popiežius, jis – taikos žmogus, žmogus, kuris myli kūriniją ir ją saugo“ (2013 kovo 16 d.).

Šiemet popiežiaus pastoracinio vizito Bolonijoje vienas iš programos punktų buvo pietūs Šv. Petronijaus bažnyčioje su vargstančiaisiais (spalio 1 d.). „Koks džiaugsmas, kad mūsų tiek daug susirinko į šiuos namus“, pasakė pietums sukviestiems vargstantiesiems popiežius Pranciškus. „Visai taip, kaip mūsų Motinos namuose, kurie yra gailestingumo namai, t.y. Bažnyčia, kuri visus priima, ypač tuos, kuriems joje reikia vietos. Jūs esate šių namų centre, Bažnyčia nori, kad jūs būtumėte centre. Ji neparengia bet kokios, ar kažkokios vietos, o centrinę vietą, kartu su visais. Nes Bažnyčia yra visų, ypač vargstančiųjų Bažnyčia. Visi esame kviečiami į šiuos namus vien Dievo malonės dėka. Tai Dievo neįkainojamos meilės slėpinys, nes Jis nori, kad priklausytume Jam, ne vardan mūsų nuopelnų, o Jo meilės dėka“, sakė popiežius Pranciškus, kalbėdamas pietų dalyviams Bolonijos Šv. Petronijaus bažnyčioje.

Šventasis Tėvas šia proga pridūrė, kad „bažnyčioje paprastai švenčiamas Eucharistijos slėpinys, ant altoriaus padedama duona ir vyras, kurie tampa Kristaus Kūnu ir Krauju, laužiamo ir išliejamo vardan daugelio, kuriuos Jis myli“. Ir pridūrė: „Kokia savotiška Dievo matematika: Jis pasidaugina tik tada, kai dalijasi! Ir mes parenkime meilės puotą stokojantiems“.

Italijoje, katalikiškas televizijos kanalas TV2000 šiomis dienomis ir savaitėmis rodo kelių serijų laidą apie maldą „Tėve mūsų“, kurioje dalyvauja ir popiežius Pranciškus. Trečioje serijos laidoje trečiadienį, lapkričio 9 dieną, Šventasis Tėvas paaiškino, jog „elgeta yra žmonijos istorijos pagrindinis veikėjas“.

„Žmonijos istorija kuriama su pačiais neturtingiausiais, kurie yra pagrindiniai išganymo istorijos veikėjai. Jėzus yra su jais ir su visais, tačiau kai Jis pakviečia į jaunikio vestuvių puotą, kviesdamas sako „teateina visi“, tiek gerieji, tiek blogieji, visi, tačiau pirmiausiai jis renkasi elgetas, vargstančiuosius. Prašantieji išmaldos yra mūsų istorijos veikėjai“, tęsė popiežius Pranciškus. „Ne tiktai elgetaujantys materialine prasme, bet taip pat mes, elgetaujantys dvasiškai“.

„„Tėve mūsų“ maldoje irgi prašome: „teateinie Tavo karalystė“, nes be Jo karalystės negalime nieko! Melstis žodžiais „teateinie Tavo karalystė“ yra elgetavimas.“ (Vatikano radijas)

2017/11/10 15:17