Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Šiauliečiai vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. Teofiliaus relikvijų

Palaimintasis Teofilius Matulionis - RV

2017/11/15 16:33

Lapkričio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su gausiu būriu piligrimų vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Šiauliams dovanojo dvi palaimintojo relikvijas: vieną – Katedrai, antrąją - Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai. Šių bažnyčių klebonai, teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus ir teol. lic. Saulius Paliūnas suorganizavo parapijiečius, pasamdė autobusus, pasiėmė choristus ir lapkričio 14 d. išvyko į Kaišiadoris.

Atvykę šiek tiek anksčiau, piligrimai sugužėjo į šoninę Kaišiadorių katedros koplyčią, suklaupė maldai prie pal. arkivyskupo sarkofago. Netrukus maldai atsiklaupė ir Kaišiadorių bei Šiaulių ganytojai. 12 val. prasidėjo šv. Mišios. Susirinkusiuosius pasveikino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių katedros klebonas kun. Egidijus Venckus, Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Saulius Paliūnas, kun. Jordanas Urbonas. Giedojo jungtinis choras, vadovaujamas Andriaus Bartulio.

Sakydamas pamokslą Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kreipėsi į susirinkusiuosius: „Kryžių kalno vyskupijai. Taip galima būtų pavadinti vyskupiją, kuriai šiandien bus perduodamos relikvijos“. Pamoksle didelis dėmesys skirtas kančios simboliui Kryžiui. „Kiekvienas žmogus, - sakė Ekscelencija, - turi savo kryžių. Ir, ko gero, ne vieną. Jie drauge sunešti tarytum išreiškia Kristaus Bažnyčią, kad mes kartu sekame Jėzumi: kenčiančiu, nukryžiuotu ir su giliu tikėjimu žvelgiame ir laukiame Prisikėlimo, kuomet jis mūsų kančios kelią, stiprindamas savo malone, užbaigs pakviesdamas į dangiškojo Tėvo artumą“.  Palaimintasis Teofilius apkabina visų kančią. Kryžiai Kryžių kalne taip pat išreiškia visos Lietuvos kančias ir sunkumus, kasdienius vargus kentėjusių už Lietuvos laisvę ir kiekvieno mūsų kančią, - sakė Kaišiadorių vyskupas.

Pasibaigus šv. Mišioms, vyskupas Jonas Ivanauskas iškilmingai įteikė dokumentus ir pal. Teofiliaus Matulionio relikvijas Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris jas perdavė Šiaulių katedros ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonams. Kun. Egidijus Venckus ir kun. Saulius Paliūnas atnešė relikvijas tikintiesiems pagerbti pabučiavimu.

Kaišiadorių vyskupas padėkojo Šiaulių vyskupui, kunigams, piligrimams už atvykimą, už Šiaulių vyskupijos paramą ruošiantis beatifikacijos iškilmėms, už tai, kad Šiaulių vyskupas iškart po popiežiaus leidimo rengti minėtas iškilmes, pirmasis pakvietė į Šiaulių vyskupiją papasakoti apie arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį Šiaulių vyskupijos kunigams. Atsakydamas Šiaulių vyskupas pasidžiaugė, jog dovanotų relikvijų dėka jo vadovaujamoje vyskupijoje dar labiau suspindės arkivyskupo kankinio Teofiliaus šventumas, o tikintiesiems tai teiks stiprybės.

Po bendros nuotraukos besiskirstančius piligrimus palydėjo Andriaus Bartulio vadovaujamo jungtinio choro giesmės.

Inesė Ratnikaitė

2017/11/15 16:33