Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Lapkričio 27 dieną prasideda popiežiaus apaštališkoji kelionė į Mianmarą

Popiežius Pranciškus - REUTERS

2017/11/17 16:29

Popiežius Pranciškus nekantraudamas laukia susitikti su Mianmaro gyventojais. Jis pats tai pasakė prieš būsimą kelionę sveikindamas mianmariečius, tiek katalikų bendruomenės narius, tiek visus krašto gyventojus. Popiežius kalbėjo video žinioje apie savo Apaštališkąją kelionė į Mianmarą lapkričio 27-30 dienomis. Šventojo Tėvo kalbos vertimo tekstas Mianmariečių kalba pateiktas video žinios titruose.

Atvykstu skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją. Tai susitaikymo, atleidimo ir taikos žinia, pasakė popiežius. Kalbėdamas apie kelionės tikslus popiežius sakė, kad nori sustiprinti Mianmaro katalikų bendruomenės tikėjimą į Dievą ir Evangelijos liudijimą, mokantį gerbti kiekvieno vyro ir moters orumą ir reikalaujantį atverti širdis kitiems, ypač vargstantiems ir stokojantiems.

Pranciškus sakė, kad drauge trokšta aplankyti tautą, padrąsinti jos pastangas kurti visuomenės darną ir bendradarbiauti vardan jos bendro gėrio. Gyvename laikais, kai tikintieji ir geros valios žmonės vis labiau jaučia poreikį augti abipusiu supratimu ir pagarba, vieni kitus palaikyti kaip vienos šeimos narius. Nes visi mes esame Dievo vaikai, pasakė mianmariečiams popiežius Pranciškus.

Kiekvieno jūsų prašau melstis, idant dienos kai būsiu su jumis visiems taptų vilties ir padrąsinimo šaltiniu, pasakė popiežius melsdamas mianmariečių šeimoms dieviško džiaugsmo ir taikos palaiminimo. (Vatikano radijas)

2017/11/17 16:29