Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius aplankė mobilų medicinos punktą vargstantiesiems

Popiežius mobiliame medicinos punkte Pijaus XII aikštėje - REUTERS

2017/11/17 11:39

Popiežius ketvirtadienį aplankė mobilų medicinos punktą Vatikano prieigose. Vizitas buvo nelauktas, įvyko ketvirtadienio popietę. Mobilus medicinos punktas Pijaus XII aikštėje visą šią savaitę teikia nemokamas paslaugas vargstantiesiems. Popiežius Pranciškus pasisveikino su medicinos punkto medikais ir darbuotojais, susitiko su tuo metu į punktą užėjusiais vargstančiaisiais, Raudonojo kryžiaus savanoriais ir mobilų medicinos punktą administruojančios Gailestingumo konfederacijos atstovais ir savanoriais.

Popiežiaus apsilankymas truko apie pusę valandos, jį vizite lydėjo arkivyskupas Salvatore Fisichella, Popiežiškosios naujo evangelizavimo tarybos pirmininkas. Karo lauko ligoninę primenantis Mobilus medicinos punktas Pijaus XII aikštėje yra viena iš Popiežiškosios naujo evangelizavimo tarybos iniciatyvų, skirtų Pasaulinei vargstančiųjų dienai, kuri pirmą kartą bus minima jau šį sekmadienį, lapkričio 19 dieną.

Pasaulinę vargstančiųjų dieną paskelbė popiežius Pranciškus užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų 2016 metų lapkritį. Šiemet minimos pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos tema „Mylėkime ne žodžiu, bet darbu“.

Popiežius, žinioje pirmajai Pasaulinei vargstančiųjų dienai be kita ko rašo:

Baigiantis Gailestingumo Jubiliejui norėjau padovanoti Bažnyčiai Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kad krikščionių bendruomenės visame pasaulyje taptų vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę paskutiniams ir labiausiai vargstantiems. Noriu, kad prie mano pirmtakų įsteigtų kitų Pasaulinių dienų, jau turinčių minėjimo tradiciją mūsų bendruomenių gyvenime, būtų pridėta ši Diena, papildanti jas Evangelijai būdingu elementu: ypatinga Jėzaus meile vargšams.

Kviečiu visą Bažnyčią, visus geros valios vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo. Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi vienintelio dangiškojo Tėvo. Ši Diena turi skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistymo kultūrai priešpriešinti susitikimo kultūrą. Tuo pat metu noriu pakviesti visus, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos, konkrečios brolybės ženklan atsiverti bendrystei su vargšais ir kiekvienai solidarumo su jais formai. Dievas sukūrė dangų ir žemę visiems; deja, žmonės nustatė ribas, pastatė sienas ir barjerus, išduodami žmonijai skirtą pirminę dovaną, nuo kurios niekas neturėjo būti atskirtas.

Šiemet Pasaulinė vargšų diena minima lapkričio 19-ąją, 33-ąjį eilinį sekmadienį. Trokštu, kad krikščionių bendruomenės savaitę prieš šią Dieną angažuotųsi surengdamos daug draugiškų susitikimų, solidarumo ir broliškos pagalbos progų. Po to vargšus ir savanorius bus galima pakviesti bendrai dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje, kad dar autentiškesnė taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė, kurią švęsime po savaitės. Kristaus viešpatavimas galutinai atsiskleidžia Golgotoje, kai Nekaltasis prikalamas prie kryžiaus – vargšas, nuogas, viskuo apiplėštas jis įkūnija ir apreiškia Dievo meilės pilnatvę. Jo visiškas atsidavimas Tėvui, viena vertus, išreiškia visišką neturtą, kita vertus, pabrėžia Meilės, prikeliančios jį Velykų dieną naujam gyvenimui, galią.

Jei mūsų aplinkoje gyvena vargšai, kuriems reikia globos ir pagalbos, tą sekmadienį artinkimės prie jų: tai bus tinkamas momentas susitikti su Dievu, kurio ieškome. Kaip mus moko Šventasis Raštas (plg. Pr 18, 3–5; Žyd 13, 2), priimkime juos kaip privilegijuotus svečius prie stalo; jie gali tapti mokytojais ir padėti mums nuosekliau gyventi tikėjimu. Savo pasitikėjimu ir pasirengimu priimti pagalbą jie mums dalykiškai, dažnai džiaugsmingai, parodo, kaip svarbu gyventi tuo, kas esminga, ir visiškai atsiduoti Dievo apvaizdai. (Vatikano radijas) 

2017/11/17 11:39