Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Dokumentai ir potvarkiai

Vatikano Valstybės sekretoriate įkurtas Trečiasis skyrius

Vatikano rūmai - OSS_ROM

2017/11/21 15:46

Popiežius Pranciškus Vatikano Valstybės sekretoriate įsteigė Trečiąjį skyrių, kuris tvarkys Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos personalo reikalus. Vykdydamas savo funkcijas Trečiasis skyrius bendradarbiaus su kitais dviem skyriais – Bendrųjų reikalų, kurio kompetencijoje yra bažnytiniai reikalai ir Santykių su valstybės skyriumi, tačiau bus nuo jų nepriklausomas.

Trečiojo skyriaus kompetencijos sferoje bus tik diplomatinio personalo reikalai – kandidatų į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą atranka, jų pradinė formacija, prieš priimant į tarnybą, ir vėliau nuolatinė formacija, gyvenimo ir darbo sąlygos, paaukštinimai pareigose, atostogos ir kita.

Lig šiol Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos personalo reikalus tvarkė Delegatas apaštališkosioms nunciatūroms. (Vatikano radijas)

2017/11/21 15:46