Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Kardinolų kolegijos dekanui Angelo Sodano – 90 metų

Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano su popiežiumi Pranciškumi - REUTERS

2017/11/24 13:13

Kardinolų kolegijos dekanui Angelo Sodano – 90 metų

Kardinolų kolegijos dekanui Angelo Sodano ketvirtadienį sukako devyniasdešimt metų. Angelo Sodano gimė 1927 metų lapkričio 23 dieną Isola d’Asti miestelyje Asti provincijoje, šiaurės Italijoje, buvo įšventintas Asti vyskupijos kunigu 1950 metais. Jubiliatas sukakties proga buvo sugrįžęs į gimtinę, kur su grupe regiono vyskupų ir apie šimtu kunigų dalyvaujant vietinės valdžios ir katalikiškų organizacijų atstovams aukojo padėkos Mišias Šv. Sekundo bažnyčioje, kurioje -  prisiminė kardinolas – jis buvo konsekruotas vyskupu 1978 metais ir iš jos išvyko vykdyti jam pavestas misijas pasaulyje.

Kardinolas Angelo Sodano, buvęs dviejų popiežių – šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI - Valstybės sekretorius, be kita ko prisidėjo prie niekuomet nenutrūkusių Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos santykių atgaivinimo bei dvišalių sutarčių sudarymo. Prieš 25 metus Angelo Sodano dalyvavo popiežiaus Jono Pauliaus II istorinėje apaštališkojoje kelionėje į Lietuvą, lydėdamas Šventąjį Tėvą Vilniuje, Kaune, Kryžių kalno ir Šiluvos šventovėse. Vatikano valstybės sekretorius ir Kardinolų kolegijos dekanas sugrįžo į Lietuvą 2009 metais, buvo popiežiaus Benedikto XVI įgaliotas jam atstovauti Lietuvos vardo tūkstantmečio iškilmėje, vadovavo iškilmės Mišioms Vilniaus katedroje.

Tą kartą kardinolas Sodano drąsino Lietuvos gyventojus „protėvių pramintu šlovingu keliu“ toliau „prisidėti prie naujosios Europos pažangos“, dėkojo Dievui „už tai, ką Lietuva pasiekė daugybės tikinčiųjų vyrų ir moterų dėka, amžių tėkmėje skleidusių šioje žemėje Kristaus Evangelijos šviesą“, kvietė „rasti drąsos skelbti Dievo Evangeliją naujosioms kartoms“. Kardinolas Sodano Vilniuje kvietė „duoti vilties žinią“ Europai, kuri „kartais atrodo tarsi užsisklendžianti, patenkinta savo žemiška gerove“, ragino evangelizuoti „meilės darbais artimui, kuriame krikščionys mato Kristaus veidą“. „Mūsų šiandienį misionierišką skelbimą visada telydi artimo meilės darbai, pagalba vargstantiesiems, jaunimo ugdymas, taip pat visos kitos socialinės plėtros formos“, sakė 2009 metais Vilniuje popiežiaus legatas kardinolas Sodano.

Kardinolas pasidžiaugė, kad jį legatu į Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejaus iškilmę pasiuntė popiežius Benediktas XVI, „norėdamas būti arti jūsų šią šventės dieną, panašiai kaip su jumis būdavo ir ankstesni Romos vyskupai, ir liūdnomis, ir giedromis jūsų istorijos valandomis“. Kardinolas Sodano popiežiaus vardu „brangiems bičiuliams lietuviams“ palinkėjo: Aušros Vartuose garbinama Dievo Motina Marija „telydi jus brėkštant trečiojo krikščioniškojo tūkstantmečio aušrai, tegloboja jūsų tautą ir visą Europą“. (Vatikano radijas)

2017/11/24 13:13