Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Popiežius: Drąsiai liudykime Evangeliją; jei reikia – eidami prieš srovę

Popiežius kalba Bangladešo vyskupams - EPA

2017/12/01 16:10

Penktadienį po pietų apaštališkoje nunciatūroje Dakoje popiežių Pranciškų aplankė Bangladešo premjerė Sheh Hasina. Po privataus pokalbio su šalies vyriausybės vadove, Šventasis Tėvas atvyko į miesto centre esančią katalikų katedrą, dedikuotą Švč. M. Marijos Nekaltajam Prasidėjimui, pastatytą prieš šešis dešimtmečius. Aplankęs katedrą, arkivyskupijos pagyvenusių kunigų globos namuose įvyko popiežiaus susitikimas su Bangladešo vyskupais, kuriam pasibaigus Pranciškus taip pat palaimino globos namuose gyvenančius senatvės sulaukusius ir sergančius kunigus.

„Kaip gera būti kartu“, - kreipėsi Pranciškus į Bangladešo vyskupus ir toliau jiems sakytoje kalboje apžvelgė nedidelės katalikų bendruomenės gyvenimą, pagyrė juos už nedidelėmis priemonėmis daromus didelius artimo meilės darbus, ragino vyskupus rūpintis savo kunigija ir labiau įtraukti į Bažnyčios misiją katalikus pasauliečius.

Jūsų vyskupiškai tarnystei nuo seno būdingas kolegiškumas ir tarpusavio pagalba. Ta pačia bendrystės ir bendradarbiavimo dvasia taip pat pasižymi jūsų kunigų tarnystė, jūsų bendruomenių gyvenimas ir visa apaštališka veikla. Prašau jus, sakė popiežius, ir toliau būkite artimi žmonėms. Atpažinkite ir panaudokite bendram labui katalikų pasauliečių charizmas, drąsinkite juos dalytis jų gautomis dovanomis su visa Bažnyčios bendruomene ir visa visuomene.

Popiežiaus kalboje Bangladešo vyskupams ypatingas akcentas buvo skirtas jaunimo sielovadiniam palydėjimui. Artėjant jaunimui skirtam Vyskupų Sinodui turime visi kartu pamąstyti kaip jaunimą labiau įtraukti į Bažnyčios gyvenimą, kaip su jaunimu dalytis tikėjimo džiaugsmu, tiesa ir grožiu.

Bangladešo Bažnyčia palaiminta nemažu skaičiumi pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Svarbu, kad kandidatai gautų gerą ugdymą, kad jauni kunigai ir pašvęstieji būtų  gerai pasiruošę skelbti tikėjimo lobius kitiems, ypač savo bendraamžiams.

Labai svarbi Bažnyčios Bangladeše tarnystės sritis yra karitatyvinė ir socialinė pagalba, ypač moters teisių gynimas. Bangladešo visuomenės gyvenimo centras yra šeima, su jai būdingomis tradicinėmis svetingumo, pagarbos senoliams, atjautos ir pagalbos sergantiems ir kenčiantiesiems vertybėmis. Tai tos pačios vertybės, kurias skelbia Jėzaus Kristaus Evangelija.

Popiežius taip pat paminėjo pagirtiną Bangladešo katalikų bendruomenės veiklą pabėgėlių labui, taip pat gerus santykius su kitų tikybų išpažinėjais, kurie prisideda prie visos visuomenės gyvenimo darnos. Visada stenkitės statyti tiltus, ieškoti vis naujų dialogo progų, kad stiprėtų visos visuomenės vienybė ir jos gyvenime viešpatautų teisingumas ir taika.

Galiausiai, baigdamas vyskupams sakytą kalbą, popiežius juos pakvietė kartu melstis ir maldoje pavesti Viešpačiui visus Bangladešo katalikų bendruomenių džiaugsmus ir rūpesčius, melsti Šventosios Dvasios dovanų, kad visi tikintieji drąsiai skelbtų Evangeliją, kad nebijotų ją liudyti visur ir visada, jei reikia – eidami ir prieš srovę. (Vatikano radijas)

2017/12/01 16:10