Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (gruodžio 2 d.)

Lietuvos savaitė - RV

2017/12/02 12:15

Kastantas Lukėnas: 

Paskutinę liturginių metų savaitę paženklino ypatingas atsisveikinimas: teologo dr. Valdo Mackelos laidotuvės po kančios mėnesių reanimacijos palatoje pratęsė jo dosniai dalintą tikėjimo liudijimą, būrė maldai ir bendrystei. Sekmadienį Vilniaus Bernardinų bažnyčioje su juo atsisveikinta Mišiomis ir šlovinimo bei liudijimų vakaru. Mišiose arkivyskupas Gintaras Grušas pasidalijo Dievo žodžio įžvalga, kurią išgyveno mąstydamas apie ilgos Valdo ligos pamokas: šešis mėnesius trukusias „maldos raumenis“ ugdančias pratybas, budėjimus, šlovinimą, bendrystę – visa tai apimama amžinojo gyvenimo sąvoka, to veiksmingai mokė ir tai liudijo Valdas. Pirmadienį Mišiose Raudondvario bažnyčioje vėl meldėsi Dievo tauta su vyskupais, kunigais, diakonais. Arkivyskupas Lionginas Virbalas sakė apie išlydimą Valdą Mackelą: „Jis subūrė mus liudyti“. Atsisveikinimo žodyje kapinėse vyskupas Kęstutis Kėvalas dar kartą iškėlė daugelio širdyse svarstomą slėpinį: Viešpats „kitaip išklausė“ maldą, pagal Valdo žvilgsnyje glūdėjusį dangaus ilgesį ir troškimą.

Mėnraščio „Artuma“ gruodžio numeryje tęsiami Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų skaitiniai. Mons. Algirdas Jurevičius tekste „Pranašysčių lydimas“  rašo apie pal. Teofiliaus gyvenime ryškiai švietusį ir kitiems žmonėms matomą pašaukimą į šventumą. To nepastebėti negalėjo net jo persekiotojai, o kai kurios jų pranašystės jau iš dalies išsipildė. Straipsnyje cituojami sovietinių saugumo pareigūnų pranašiški įspėjimai apie arkivyskupo Teofiliaus šventumo poveikį net po jo mirties.

Agentūra BNS pranešė apie Pal. Teofiliaus Matulionio fondo įsteigimą. Fondo steigėjai planuoja steigti jo muziejų, organizuoti paskaitas, parodas, leisti knygas, gal net kurti dokumentinį filmą. Antradienį vykusioje šio fondo pristatymo spaudos konferencijoje vienas fondo steigėjų, dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas sakė, kad surinkta daug arkivyskupo laiškų iš tremties, taip pat nuotraukų, žadama išleisti albumus su šiais vertingais dokumentais. Režisierius Audrius Stonys dalijosi sumanymu kurti dokumentinį filmą, naudojant archyvinę medžiagą ir žmonių liudijimus. Kun. Julius Sasnauskas džiaugėsi, kad fondą kurti ėmėsi pasauliečiai. Tarp fondo steigėjų yra taip pat teatrologė Irena Veisaitė, redaktorius Donatas Puslys, aktorė Dalia Michelevičiūtė, žurnalistas Ridas Jasiulionis taip pat trys Teofiliaus Matulionio giminaičiai: Agila Gailė, Rūta Grumadaitė-Pabarčienė, Teofilis Pilka.

Praėjusį sekmadienį Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai, kurių metu buvo pašventintos bažnyčios naujosios durys. Unikalios bronzinės durys buvo pagamintos Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vyskupas Kęstutis Kėvalas šventindamas duris kvietė dėkoti Dievui už tikėjimo ir Lietuvos nepriklausomybės dovaną. Duris kūrė Kęstutis Krasauskas ir Henrikas Ratautas.

Antradienį Kauno Rotušėje pristatytas Viešosios bibliotekos projektas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“. Kūrybingai ir šiuolaikiškai papasakotas 9 Kauno bažnyčių vaizdo istorijas nuo šiol galima pamatyti Viešojoje bibliotekoje esančiame interaktyviame terminale. Rotušėje vykusiame projekto pristatymo renginyje sumanymo globėjas arkivyskupas Lionginas Virbalas dėkojo projekto vadovei Rimantei Tamoliūnienei. Pasak ganytojo, bažnyčios pirmiausia keičia ne miesto peizažą, bet žmones; pats Kristus šių erdvių dėka tarsi tampa Kauno piliečiu.

Šeštadienį Kupiškyje vyko mokslinė konferencija „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“. Konferencijoje aptarti Lietuvos tikėjimo švyturiai: palaimintieji Jurgis Matulaitis, Teofilius Matulionis, taip pat Dievo tarnai: sesuo Marija Kazimiera Kaupaitė, kun. Alfonsas Lipniūnas.

Vilniuje Vrublevskių bibliotekoje surengtoje parodoje eksponuojami Vilniuje gimusio ir augusio šventojo Rapolo Kalinausko rankraščiai: laiškas kitam 1863 m. sukilimo dalyviui, taip pat ranka rašyti atsiminimai. Prieškariu pradėjus beatifikacijos procesą Rapolo Kalinausko rankraščiai buvo surinkti į archyvą Krokuvoje. Vilniuje eksponuojami dokumentai ilgą laiką liko neatpažinti, nes buvo nepasirašyti.

Šeštadienį pirmą kartą surengta Atsinaujinimo diena Šiaulių vyskupijoje. Vyskupas Eugenijus Bartulis Šiaulių katedroje aukojo Mišias jaunuoliams, besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Šeštadienį Telšių vyskupijos jaunimo centras surengė Atsinaujinimo dieną Telšiuose „Tikintis žmogus=sėkmingas žmogus“.

Kun. Vytenis Vaškelis laikraščio „XXI amžius“ skiltyje įvesdina į Adventą ir ragina „pabusti iš netikrumo miego“. Jis kviečia pasitikrinti, ar sugebame „prisijaukinti“ laiką, ar jį tikslingai naudojame, ar tik eikvojame. Juk Dievo dovanotas laikas priartina mus prie jo Karalystės slenksčio,– rašo kunigas.

Lapkričio_gruodžio žurnale vaikams „Bitutė“ aprašomi vaikų įspūdžiai iš piligriminės kelionės į Fatimą, apkeliavę daugelį kraštų žmonės pasakoja, kodėl myli Lietuvą. Kun. Antanas Saulaitis mažiesiems skaitytojams aiškina, kas yra Adventas: tai džiaugsmingo laukimo metas, kai per keturias savaites girdime skaitinius, kaip Dievas žmoniją ruošė priimti Jėzų. Žurnale vaikams paruoštas ir advento kalendorius su užduotimis. Advento kalendorius dovanoja ir „Magnificat vaikams“.

Jau dvidešimtus metus „Caritas“ kviečia į Advento akciją „Gerumas mus vienija“ – tai Advento piligrimystė į širdies Betliejų. (Vatikano radijas)

2017/12/02 12:15