Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Popiežius pasveikino septynių „mažesniųjų“ akademijų posėdžio dalyvius

Posėdis Kanceliarijos rūmuose - OSS_ROM

2017/12/05 18:00

Antradienį po pietų Šventajam Sostui priklausančiuose Kanceliarijos rūmuose, Romos miesto centre, įvyko kasmet rudenį rengiamas septynių vadinamųjų „mažesniųjų“ Popiežiškųjų akademijų iškilmingas posėdis.

Greta didžiųjų Popiežiškųjų akademijų – Mokslų akademijos, Gyvybės akademijos ir Socialinių mokslų akademijos – nuo seno veikia taip pat septynios mažesnės, vienijančios teologijos, mariologijos ir kitų bažnytinių mokslo šakų bei su krikščionybe susijusių humanitarinių mokslų specialistus, o taip pat menininkus ir kultūros veikėjus. Pati seniausia iš šių septynių akademijų – Panteono dailės ir literatūros akademija – buvo įkurta 1542 m. Pati jauniausia iš septynių yra 1946 m. įkurta Tarptautinė mariologijos akademija.

Šiemetinės akademijų sesijos tema: „Žmogaus vidinio pasaulio tyrinėjimai lotynų tradicijoje“. Kasmetinėmis akademijų premijomis šiemet buvo apdovanoti keli lotynistai iš Belgijos, Italijos ir Prancūzijos. Akademijų posėdžio proga, jo dalyvius laišku, adresuotu Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkui kard. Gianfranco Ravasi, pasveikino popiežius Pranciškus. Laiške popiežius padėkojo lotyniškosios raštijos tyrinėtojams už jų darbą, suteikė palaiminimą visiems posėdžio dalyviams. (Vatikano radijas)

2017/12/05 18:00