Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Žingsnis arčiau palaimintojo popiežiaus Pauliaus VI kanonizavimo?

Pal. Paulius VI - ANSA

2017/12/22 16:41

Gali būti, kad pal. Paulius VI bus paskelbtas šventuoju ateinančiais metais, skelbia pagrindinis Italijos katalikų laikraštis „Avvenire“. Dienraštis praneša apie Brešios vyskupijos, iš kurios kilęs palaimintasis Paulius VI, išplatintą informaciją apie vienos moters patirtą malonę. Gimdyvei dėl sunkios būklės buvo iškilęs pavojus prarasti kūdikį. Tačiau mergaitė gimė sveika.

Moteris užėjusi į Brešios vyskupijos šventovę kreipėsi prašydama pal. Paulių VI užtarti tuojau po jo paskelbimo palaimintuoju spalio 19 dieną prieš dvejus metus. Sukaupta medžiaga apie stebuklingą atvejį buvo perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai ir, pasak šaltinių, medicininė ir teologinė komisijos patvirtino stebuklą.

Brešios vyskupijos „Voce del Popolo“ parašė, jog Pauliaus VI - Giovanni  Battista Montini –užtarimu 2014 m. įvykęs stebuklas, liečiantis moterį penktajame nėštumo mėnesyje ir jos kūdikį, buvo patvirtintas. Sunki būklė kėlė pavojų moters ir kūdikio gyvybei.

Pasak katalikiško dienraščio „Avvenire“, jei stebuklą patvirtins ir Kongregacijos kardinolai ir vyskupai, dekretas dėl kanonizavimo bus pristatytas popiežiui Pranciškui ir kardinolų konsistorijai. Po to sektų kanonizavimo datos nustatymas.

„Avvenire“ mano, kad pal. Pauliaus VI iškilmingas paskelbimas šventuoju galėtų įvykti 2018 metų birželį, minit Pauliaus VI „Dievo tautos Tikėjimo išpažinimo“ penkiasdešimtąsias metines arba per Vyskupų sinodą jaunimui spalio mėnesį.

Popiežiaus Pauliaus VI „Dievo tautos Tikėjimo išpažinimas“  arba „Dievo tautos Credo“, buvo paskelbtas 1968 metais, užbaigiant Tikėjimo metus, skirtus apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystei paminėti jų paskutinio liudijimo 1900-ųjų metinių proga. Pal. Paulius VI šiuo veiksmu troško parodyti, kaip svarbu esminį tikėjimo turinį, nuo amžių sudarantį visų tikinčiųjų paveldą, vis naujai patvirtinti, suprasti ir pagilinti, siekiant nuosekliai liudyti naujomis istorinėmis sąlygomis, kitokiomis negu ankstesniais laikais.

Kanoninė popiežiaus Pauliaus VI šventumo byla pradėta Brešios vyskupijoje 1993 metais ir užbaigta 1999 metais. Dievo tarno herojiškas dorybes patvirtino popiežius Benediktas XVI 2012 metais. Popiežius Pranciškus paskelbė Paulių VI palaimintuoju 2014 metais.

Pal. popiežius Paulius VI (1897-1978) valdė Bažnyčią penkiolika metų, nuo 1963 iki 1978. Jis vadovavo pirmtako pradėtam Vatikano II Susirinkimui ir jį užbaigė, pradėjo Bažnyčios liturginę reformą ir popiežių tarptautines apaštališkąsias keliones. Trys jo paskirti kardinolai išrinkti popiežiais: Garbingasis Dievo tarnas Jonas Paulius I, šv. Jonas Paulius II ir popiežius emeritas Benediktas XVI. (Vatikano radijas)

2017/12/22 16:41