Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Susitikimai

Popiežius aplankė Albano vyskupą

Popiežius Pranciškus - AP

2017/12/23 16:29

Popiežius Pranciškus penktadienį po pietų buvo nuvykęs į netoli Romos esantį Albano miestelį ir aplankė 70 metų sukaktį švenčiantį savo bendradarbį vysk. Marcello Semeraro. Vizitas buvo visiška staigmena aplankytam vyskupui ir kartu su juo buvusiems žmonėms.

Prieš popiežiaus atvykimą Albano vyskupijos kurijoje vyko prieškalėdinis susitikimas, kuriame dalyvavo vyskupas Semeraro, vyskupijos kunigai, kurijos darbuotojai, vyskupijos socialinių ir karitatyvinių draugijų savanoriai. Atvykęs popiežius pasveikino vyskupą jo gimimo dienos proga, jam ir visiems susirinkusiems palinkėjo linksmų šventų Kalėdų, valandėlę su visai pabendravo, domėjosi vyskupijos gyvenimu. Prieš išvykdamas, vyskupo palydėtas, popiežius aplankė kunigų seminarijos pastate gyvenantį sergantį kunigą, ligos priverstą gulėti lovoje. Su juo popiežius pasikalbėjo, kartu pasimeldė.

Popiežiaus aplankytasis Albano vyskupas Marcello Semeraro yra senas popiežiaus Pranciškaus pažįstamas ir vienas artimų bendradarbių. Būsimas popiežius kard. Jorge Marijos Bergoglio su vyskupu Semeraro artimai bendradarbiavo 2001 m. vykusio Vyskupų Sinodo metu. Toje Sinodo asamblėjoje buvo numatyta, kad baigiamąją ataskaitą parengs tuometinis Niujorko arkivyskupas kard. Edward Egan, tačiau po rugsėjo 11-osios įvykių jis turėjo pasilikti Jungtinėse Valstijose ir ataskaitos parengimas buvo patikėtas kardinolui Bergoglio. Parengti dokumentą jam padėjo tuo metu Sinodo sekretoriate dirbęs vysk. Marcello Semeraro. Tą kartą bendradarbiaudami jie turėjo progos asmeniškai susipažinti. Vyskupas Semeraro ir dabar yra artimas popiežiaus bendradarbis. Išrinktas popiežiumi, Pranciškus jį paskyrė savo įkurtos devynių kardinolų patarėjų tarybos sekretoriumi. (Vatikano radijas)

2017/12/23 16:29