Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė

Kalėdų laikotarpis Šiaulių vyskupijoje baigtas iškilminga ir džiugia švente šeimoms, atvykusioms iš įvairių Lietuvos kampelių kartu bendrystėje ir maldoje švęsti Trijų karalių šventę.

Sausio 7 d. šeimas iš visos Lietuvos į Šiaulius sukvietė tradicinė, septynioliktoji, Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė. Minint Trakų Dievo Motinos metus, šventė skirta Marijos garbei ir pavadinta „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1, 30).

Renginys Šiaulių arenoje prasidėjo 12 val. Šventės reikšmę ir turinį pristatė Kairių parapijos klebonas kun. Rimantas Pranskaitis. Šventąsias Mišias aukojo Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Eucharistijai vadovavo šventės iniciatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vyskupo Kęstučio Kėvalo pamokslą net kelis kartus pertraukė gausūs aplodismentai. Šventės dalyvius džiugiai pakylėjo Ekscelencijos pasakymas, jog čia, šventėje, yra jungtinės Lietuvos respublikos pajėgos. Kalbėdamas apie tris išminčius, svarbiausiu jų turtu vyskupas įvardijo išmintį. Jie tikėjo, kad Dievas kalba per ženklus. Jie ne tik matė žvaigždę, bet ieškojo jos prasmės, ką per tai Kūrėjas nori pasakyti. Atlyginimas – džiaugsmas radus Kūdikį. Telšių vyskupas džiaugsmo temą plėtojo atsižvelgdamas į lietuviškąjį charakterį, kuriam būdingas atsargumas, netgi pesimistiškumas ar naudos siekis. Šiaulių vyskupas, savo moto pasirinkęs šv. Apaštalo Pauliaus žodžius „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4,4), atrodo, rimtai priima popiežiaus Pranciškaus paraginimą visada džiaugtis, - sakė Ekscelencija. Tie, kurie sutinka Kristų, prisipildo džiaugsmo. Ar esate sutikę Kristų? Tai turi matytis. Jei nesimato, ar tikrai esate sutikę Kristų?, - klausė Telšių vyskupas. Džiaugsmą vyskupas siejo su geranoriškumu, juoku, pavydo, puikybės atsisakymu, meilumu, gerumu, bendruomeniškumu ir kitomis dorybėmis. Rytų išminčiams atvykus pas Erodą, šis sukviečia Jeruzalės išminčius, kad sužinotų, kur turėjo gimti Mesijas. Jie randa pranašystę, išskaito gimimo vietą – Betliejų, tačiau neina kartu su Rytų išminčiais, o pasilieka sėdėti prie knygų. Jie praranda džiaugsmo dovaną. Iš išminčių reikia pasimokyti apsisprendimo dorybės ir pagarbos. Jie pagarbina Mesiją parpuolę ant žemės. Pagarba labai svarbi ir žmonių tarpusavio santykiuose, ypač šeimoje. Mes įpratę žvelgti į kitą smerkiančiu, teisiančiu, kontroliuojančiu žvilgsniu. Dievas žiūri kitaip. „Šalia Švenčiausiojo Sakramento, kuriam atiduodu pagarbą, yra artimas žmogus, kuriam tokią pat pagarbą turiu dovanoti“, - sakė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Meninę šventės programą „Muzikinė kelionė piligrimų keliais“ parengė Italijoje šiuo metu gyvenanti smuikininkė Saulė Kilaitė. Režisierius – Carlo Cortizano, meninės vaizdo projekcijos – Roland Tapi‘. Šokiu papuošė šokėja ir choreografė Diana Vonžodaitė. Didžiausias dėmesys muzikinėje kelionėje taip pat skirtas Švč. Mergelei Marijai. Muzikinė piligriminė kelionė vedė po įvairias pasaulio šalis, kurias palietė Dievo Motinos apsireiškimai.

Šventę organizavo Šiaulių kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių  miesto savivaldybė.

Inesė Ratnikaitė

2018/01/08 16:40