Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Bus atidarytas naujas įėjimas į Vatikano muziejus

Vatikano muziejai - RV

2018/01/12 12:23

Apie ketinimą artimiausiu metu atidaryti naują papildomą įėjimą į Vatikano muziejų kompleksą Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriato portalui duotame interviu papasakojo muziejų direktorė Barbara Jatta.

Viso Vatikano muziejų lankymo maršruto ilgis šiuo metu yra maždaug septyni kilometrai, tačiau lankytojai tolygiai nepasiskirsto po visą kompleksą, dauguma iš karto pasuka link Siksto koplyčios, o dėl link koplyčios einančių žmonių gausybės ir pačioje koplyčioje susidarančių spūsčių tenka riboti į muziejus įeinančių žmonių srautą, kas savo ruožtu lemia, kad prie įsėjimo susidaro ilgos eilės. Tad reikia perorganizuoti visą muziejų lankymo maršrutų struktūrą, kad lankytojai geriau pasiskirstytų po visą muziejų teritoriją.

Muziejų direktorė nepranešė kada bus atlikti planuojami naujo įėjimo įrengimo darbai ir kaip konkrečiai ketinama pertvarkyti lankymo maršrutus, o tik sakė, kad pro planuojamą naują įėjimą bus galima tiesiai patekti į šiuo metu mažiau lankomas muziejų dalis, esančias į dešinę nuo dabartinio įėjimo. Taip pat numatoma įrengti erdvesnes konferencijų sales ir naujas patalpas laikinoms parodoms.

Savo rinkiniais, eksponatų menine ir istorine verte, ekspozicijos plotu, Vatikano muziejai yra vieni pagrindinių ir didžiausių muziejų pasaulyje. Jų istorija siekia šešioliktojo amžiaus pradžią, renesanso laikus, kai to meto popiežiai humanistai pradėjo kaupti archeologinių meno vertybių rinkinius ir patys kaip dosnūs mecenatai rėmė savo laikmečio dailininkus. Šiuo laikotarpiu Mikelandželas freskomis išpuošė Siksto koplyčią, o Rafaelis Vatikano rūmų menių sienas. Šešioliktojo amžiaus pradžioje popiežiavęs Julijus II leido lankyti savo sukauptas antikinės skulptūros kolekcijas. Popiežių surinktos kolekcijos aštuonioliktame amžiuje tapo muziejais dabartine šio termino prasme. Ekspozicijai buvo skirtos didžiulės patalpos: dalis rūmų supančių Vatikano Belvederio kiemą, jungiančių Siksto koplyčią su šiaurine visa Vatikaną juosiančios sienos dalimi. Gretimai buvo pastatytos patalpos tapybos ekspozicijai ir naujos salės kitiems rinkiniams.

Gausėjant maldininkų ir turistų skaičiui, praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje, Vatikano muziejai buvo pertvarkyti, labiau pritaikyti dideliems lankytojų srautams. Dar vienas rimtas pertvarkymas įvyko besiruošiant 2000 m. jubiliejui. Pastaruoju metu lankytojų srautai vis dėjo, pasiekdami beveik keturis milijonus žmonių per metus, tad neišvengiamai reikia naujų sprendimų.

Apie būsimus pertvarkymus Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriato portalui pasakojusi nauja Vatikano muziejų direktorė Barbara Jatta pareigas eina nuo 2017 m. sausio 1 d. Ji yra pirmoji direktorė moteris per visą Vatikano muziejų istoriją. (Vatikano radijas)

2018/01/12 12:23