Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (sausio 20)

apžvalga - RV

2018/01/20 13:20

Kastantas Lukėnas

Ketvirtadienį prasidėjo Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Sekmadienį ekumeninės pamaldos vyko Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Šiauliuose ekumeninės pamaldos vyko Laisvųjų krikščionių bažnyčioje. Ateinantį ketvirtadienį Maldos už krikščionių vienybę savaitė užbaigiama pamaldomis Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. Krikščionių vienybės temai skiriama ir ateinantį sekmadienį Kaune bendruomenės „Gyvieji akmenys“ organizuojama Atsinaujinimo diena. Pirmąjį vasario šeštadienį Vilniuje vyks jaunimo organizuojamas renginys „Krikščionių vienybė – misija įmanoma?“, kurio metu dalyviai bus kviečiami susipažinti su reformatų, ortodoksų ir katalikų maldos tradicijomis.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis krikščionių vienybė temai skiria rašinį „Vienas Ganytojas ir viena kaimenė“. Jis kelia pavyzdžiu Lietuvoje veikiančios Veikliųjų žmonių bendrijos narių veiklą: priklausydami skirtingoms krikščionių bendruomenėms jie drauge meldžiasi ir vykdo gailestingumo darbus.

Mėnraštyje „Artuma“ skelbiamas straipsnis „Kaip Mažvydas ir Donelaitis iš kunigų virto tik rašytojais“. Pagal Mažosios studijos laidą parengtame straipsnyje kalbinama Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos pirmininkė dr. Nerija Putinaitė. Ji taip pat apibendrina Seimo paskelbtų Reformacijos metų poveikį pristatant viešumoje šį religinį sąjūdį. Jos pastebėjimu, vis dėlto vyravo, Reformacijos kaip kultūrinio, švietėjiško, net tautinio judėjimo įvaizdis; bene paskiausiai tai buvo aptariama kaip religinis sąjūdis. Lietuvos kultūros sovietmečiu tyrinėtoja Nerija Putinaitė pažymi, kad toks Reformacijos pristatymas atspindi sovietmečiu suformuotą ideologinę liniją. Vis dėlto ji džiaugėsi gyvo ekumenizmo apraiškomis metų renginiuose, tuo, kad krikščionių skilimai minėti kaip negeri dalykai. „Reformacija kaip pastanga atnaujinti santykį su Dievu turi daug pusių, ir, apmąstant ją, labiau kyla minčių apie nuodėmingos žmonijos nuolatinius ieškojimus ir klaidžiojimus, o ne apie „pažangą“, – sakė ji.

Maldyno „Magnificat“ viršelio paveikslas, vaizduojantis Šventosios Šeimos pabėgimą į Egiptą, pažymi praėjusį sekmadienį minėtą Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Straipsnyje aptariamos koptų krikščionių tradicijoje gerbiamos Šventosios Šeimos kelionės Egipte vietos.

Maldyno „Magnificat“ rubrikoje „Žinomi ir nežinomi Dievo tarnai iš Lietuvos“ pasakojama apie Dievo tarną, kankinį kun. Alfonsą Lipniūną. Autorius kun. Nerijus Pipiras pateikia šį ugningos dvasios apaštalo pavyzdį ir drauge kviečia ieškoti atsakymo į klausimą: ką reiškia būti krikščionimi šiandien?

Paskelbtas ir viešai vartosenai patvirtintas Palaimintojo Teofiliaus litanijos tekstas. Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko dekretu paskelbtą litaniją sudaro 43 kreipiniai į pal. Teofilių. Sekmadienį Kaišiadorių katedroje vyko sakralinės muzikos koncertas „Padėka palaimintajam Teofiliui“. Taip tęsiami susitikimai „Sekmadienių vakarai su Palaimintuoju Teofilium“.

Praėjusį sekmadienį Šiauliuose Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija surengė Dievo tarno kankinio kun. Pranciškaus Budrio minėjimą. Renginyje minėtas ne tik iš šio krašto kilęs, Sibire darbavęsis ir ištikimybę įrodęs gyvybės kaina kun. Pranciškus Budrys. Meškuičiuose rinkti parašai dėl kun. Algirdo Mociaus beatifikacijos pradėjimo, didžiuojamasi Meškuičiuose gimusiu ilgamečiu pranciškonų provincijolu kun. Kazimieru Čepuliu OFM, pristatyta ir Šiauliuose dirbusio, žydus gelbėjusio ir Aušvice nukankinto kun. Konstantino Daukanto biografija.

Sausio „Artumoje“ Jolanta Ramonienė apžvelgia praėjusiais metais šeimos politikos srityje vykusias diskusijas bei priimtus sprendimus. „Šeimos instituto“ vadovė su santūriu optimizmu žvelgia į priimto Šeimos stiprinimo įstatymo būsimą įgyvendinimą. Tačiau ji neslepia nusivylimo dėl Vyriausybės padarytų mokestinių perskirstymų, ypač dėl sprendimo panaikinti papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį už vaikus ir tai kompensuoti vadinamaisiais „vaiko pinigais“.

„Bernardinai.lt“ paskelbė Vandos Ibianskos komentarą dėl anksčiau šiame dienraštyje publikuoto rašinio apie Pal. Mykolo Sopočkos hospisą. Komentaro autorė nesutinka su kategoriškais verstiniame straipsnyje pateiktais apibendrinimais. Beje, pati ilgą laiką savanoriškai talkinusi slaugos ligoninėje, ji rašo apie gerokai seniau „Caritas“ iniciatyva įkurtą, vėliau reorganizuotą Kauno slaugos ligoninę, kurioje pavyzdingai, su krikščioniška artimo meile taikomi paliatyvinės slaugos principai.

„Bernardinai.lt“ religijos skyriaus ilgametė redaktorė Saulena Žiugždaitė dėkoja „už nepakartojamą nuotykį“ darbuojantis dienraščio komandoje ir praneša apie savo gyvenimo kelio pokyčius. Fokoliarų judėjimo atsakingieji pasiūlė jai persikelti į Kroatijoje veikiantį bendruomenės centrą. Saulena Žiugždaitė ir toliau bendradarbiaus su „Bernardinai.lt“ portalu, tiesa, galės skirti tam mažiau laiko. Religijos skyriaus redaktore tapo Toma Bružaitė, prieš penketą metų įsitraukusi į pasauliečių iniciatyvą „Kataliko balsas“. 

Vilniaus arkikatedra ir leidinys „Magnificat vaikams“ paskelbė šventojo Kazimiero konkursą: kviečiama sukurti šventojo Kazimiero statulėlę arba pasakojimą tema „Jei gyvenčiau šventojo Kazimiero laikais“.

„Saleziečių žiniose“ patalpintas taip pat šių metų kalendorius. Trakų Dievo Motinos jubiliejiniais metais kviečiama keliauti su Švč. M. Marija, o laukiant Šventojo Tėvo apsilankymo kiekvienam mėnesiui parinkta popiežiaus Pranciškaus Marijai sukurta malda.

2018/01/20 13:20