Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Pranciškus pasveikino „Gaudium et Spes“ katedros įsteigimą

Popiežius pasveikino naują akademinę iniciatyvą Jono Pauliaus II institute santuokai ir šeimai - ANSA

2018/01/26 16:07

Popiežiškajame Laterano universitete Romoje, Jono Pauliaus II institute santuokai ir šeimai, buvo atidaryta nauja katedra, dedikuota „Gaudium et Spes“ (išvertus iš lotynų kalbos – „Džiaugsmas ir viltis“).

„Gaudium et Spes“ yra Vatikano II Susirinkimo sielovadinė konstitucija apie Bažnyčia šiuolaikiniame pasaulyje. Jos pirmosios eilutės byloja: „Džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, patiriami dabarties meto žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir Kristaus mokinių džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas. Ir nėra nieko tikrai žmogiško, kas nerastų atgarsio jų širdyse. Juk jie yra bendruomenėn susibūrę žmonės, sujungti Kristuje, keliauja į Tėvo Karalystę vadovaujami šventosios Dvasios ir yra priėmę visiems skirtą išganymo žinią. Tad jų bendruomenė iš tikro jaučiasi glaudžiai susieta su žmonijos šeima ir jos istorija“.

„Gaudium et Spes“ katedra buvo inauguruota sausio 25 dieną, tarsi primenant tą pačią dieną 1959 metais, kai Jonas XXIII nustebino Bažnyčią ir pasaulį, paskelbęs, jog šaukia visuotinį Susirinkimą, kuris tapo didžiausiu praėjusio amžiaus bažnytiniu įvykiu.

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimo laišką, kuris buvo adresuotas arkivyskupui Vincenzo Paglia, Jono Pauliaus II instituto santuokai ir šeimai didžiajam kancleriui, o per jį ir visiems naujosios katedros inauguracijos dalyviams. Pasak popiežiaus, Vatikano II Susirinkimas iš tiesų buvo „susitikimas“ tarp Bažnyčios ir mūsų laikų žmonių. Jis pasidžiaugė, kad „Gaudium et Spes“ katedra išlaikys gyvą dėmesį šiai Susirinkimo konstitucijai, kuri sugebėjo išreikšti giliąsias jo sušaukimo intencijas ir lūkesčius.

„Negalime pamiršti kaip „Gaudium et Spes“ buvo brangi jūsų steigėjui, šventajam Jonui Pauliui II. Jis buvo tarp (konstitucijos) sudarytojų ir didelė jo mokymo dalis išaugo būtent iš šio dokumento“,  - pridūrė Pranciškus. Jis taip pat priminė, kad 1965 gruodžio 7-ąją paskelbtoje konstitucijoje santuokos ir šeimos temos taip pat įžvalgiai priskirtos „itin svarbiems mūsų laikų klausimams“ (žr. 46). Galima pasakyti, kad „Gaudium et Spes“ konstitucijoje Bažnyčia išreiškė giliai atnaujintą „šeimos Evangelijos“ supratimą, kuris, per įvairius etapus, intensyvią sinodinę veiklą, atvedė iki apaštalinio paraginimo „Amoris laetitia“. Palinkėdamas naujajai akademinei iniciatyvai bręsti ir duoti vaisių, popiežius visiems joje dalyvaujantiems paprašė Viešpaties palaiminimo ir Dievo Motinos užtarimo. (Vatikano radijas)

2018/01/26 16:07