Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Šv. Jono XXIII palaikų urna lankysis popiežiaus gimtinėje

Šv. Jonas XXIII - ANSA

2018/02/02 14:56

Popiežiaus šv. Jono XXIII palaikų urna bus atvežta į jo gimtinę, šiaurės Italijoje, pranešė Bergamo vyskupija. Tikintieji galės pagerbti šventojo kraštiečio ir popiežiaus relikvijas nuo gegužės 24 iki birželio10 dienos. Po to urna su popiežiaus kūnu bus parvežta į įprastinę jos laikymo vietą, Šv. Petro bazilikoje, Vatikane.

Bergamo vyskupija, gavusi popiežiaus Pranciškaus leidimą, pranešė, kad šv. Jono XXIII – Angelo Juozapo Roncalli palaikų urna bus atvežta į Bergamo miestą gegužės 24 dieną, o nuo sekmadienio, gegužės 27 dienos bus išstatyta jo gimtajame Sotto il Monte.

Relikvijos atgabenamos į Bergamą ir Sotto il Monte minit tris šv. Jono XXIII sukaktis: išrinkimo popiežiumi šešiasdešimtmetį (1958 metų spalio 28 dieną), enciklikos „Pacem in Terris“ paskelbimo penkiasdešimt penktąsias metines (1963 metų balandžio 11 dieną) ir mirties penkiasdešimt penktąsias metines (1963 metų birželio 3 dieną). Be to, Bergamo vyskupija šiemet mini kunigų seminarijos, kuriai suteiktas šv. Jono XXIII vardas, įkūrimo penkiasdešimtąsias metines.

Popiežiaus relikvijų urna ketvirtadienį gegužės 24 bus vežama tarsi simbolinėje piligrimystėje po įvairias Bergamo vietas: sutiktuvėms į pagrindinę aikštę, paskui į kalėjimą, kunigų seminariją ir katedrą, kurioje rengiama maldos vigilija, o po jos visą dieną norintiems vyskupijos tikintiesiems suteikiama galimybė pagerbti Jono XXIII žemiškus palaikus. Šeštadienį katedroje prie relikvijų urnos bus teikiami kunigystės šventimai Bergano diakonams, o sekmadienį katedroje – iškilmingas Eucharistijos šventimas. Po sekmadienio Mišių urna bus nuvežta į ligoninę „Papa Giovanni XXIII“. Tą patį sekmadienį iš Bergamo kilusio popiežiaus relikvijos bus nugabentos į vyskupijos Marijos šventovę „Madonna della Cornabusa“, kurią mėgdavęs lankyti Angelas Juozapas Roncalli kai buvo kunigas, vyskupas ir kardinolas. 1958 metais, likus tik keliems mėnesiams iki išrinkimo popiežiumi, jis šioje šventovėje vadovavo Dievo Gimdytojos Marijos atvaizdo karūnavimui, ta pačia proga prisiminęs savo apsilankymą 1908 metais, kai dar buvo jaunas kunigas.

Iš Marijos šventovės šventojo popiežiaus Jono relikvijos nukeliaus iki Baccanello vienuolyno, o iš ten, lydimos procesijos su deglais, pasieks jo gimtąjį miestelį Sotto il Monte, kuris po popiežiaus mirties buvo pervadintas, pridedant popiežiaus vardą – Sotto il Monte Giovanni XXIII. Urna bus išstatyta Marijos, Taikos karalienės koplyčioje, prie jos kas vakarą bus aukojamos šv. Mišios.

Gegužės 31 dieną, per Devintines, Bergamo vyskupas tradicinei vyskupijos Eucharistijos procesijai vadovaus ne Bergame, o Sotto il Monte. Birželio 3, popiežiaus Jono mirties sukakties dieną, Mišias miestelio bažnyčioje aukos Milano arkivyskupas metropolitas su visais Lombardijos pastoracinio regiono vyskupais.

Urnos kelionė į Bergamo kalėjimą primins popiežiaus apsilankymą Romos kalėjime „Regina Coeli“ ir jame pasakytus popiežiaus žodžius: „Pažvelgiau giliai į jūsų akis, širdimi priartėjau prie jūsų širdžių“. Urnos atvežimas į ligoninę primins „Gerojo popiežiaus“ apsilankymą Romoje pediatrinėje ligoninėje „Bambin Gesù“ per pirmąsias tuomet tik išrinkto popiežiaus Kalėdas ir jo prašymą pirmąją Vatikano II Susirinkimo dieną, kad tėvai apkabintų savo vaikus „popiežiaus apkabinimu“.

Bergamo vyskupijos komunikate primenamas popiežiaus Jono laiškas artimiesiems, parašytas 1930 metais: „Nuo tada, kai išvykau iš namų, perskaičiau daug knygų ir išmokau daugelį dalykų, kurių jūs negalėjote manęs išmokyti. Tačiau tie dalykai, kuriuos išmokau gimtinėje tebėra patys brangiausi ir svarbiausi: jie mane palaiko ir suteikia šilumos daugeliui kitų dalykų, apie kuriuos sužinojau vėliau gyvenime, po daugybės metų.“

Prisimenama ir tai, ko „Gerasis popiežius“ Jonas XXIII, keletą mėnesių po išrinkimo popiežiumi audiencijoje palinkėjo kraštiečiams: „Jūsų prašau, kad augtumėte gerumu, dorybėmis, dosnumu“. (Vatikano radijas)

2018/02/02 14:56