Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (vasario 3)

apžvalga - RV

2018/02/03 14:52

Kastantas Lukėnas

Lietuvos vyskupai paskelbė kreipimąsi prieš kitą sekmadienį Trakuose vyksiantį Lietuvos paaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Ganytojai paaiškina, kad Lietuvos paaukojimas Švč. M. Marijai yra tikėjimo veiksmas, turintis trejopą prasmę: juo išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną; atnaujiname tėvų ir protėvių puoselėtą tikėjimą, kurio dėka Lietuva tapo žinoma kaip Marijos žemė; švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį. Trakų Dievo Motinos jubiliejiniais metais ganytojai ragina šią Lietuvos paaukojimo Marijai maldą dažnai kalbėti bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.

Penktadienį švenčiant Kristaus Paaukojimą minėta Pašvęstojo gyvenimo diena, buvo meldžiamasi už vienuolijas ir naujus pašaukimus.

Praėjusį šeštadienį pal. Jurgio Matulaičio liturginio minėjimo dieną, minėtas jo vyskupystės šimtmetis, jo įsteigtos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos šimtmetis ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos dešimtmetis. Šiai temai skirta LRT sekmadienio laida „Šventadienio mintys“.

Krikščionių vienybės tema neapsiribojo viena maldos savaite. Pluoštą reportažų randame laikraštyje „XXI amžius“. Švenčionyse pamaldų dalyviai procesijos būdu su Marijos Lietuvos Globėjos atvaizdu ėjo iš ortodoksų Švč. Trejybės cerkvės į katalikų Visų Šventųjų bažnyčią.

„Biržiečių žodyje“ pažymima, kad ekumeninių pamaldų tradicija šiame mieste tęsiama jau seniai, tačiau jau antri metai maldos savaitės programa sutrumpėjo iki vienos dienos. Šiemet biržiečius į ekumenines pamaldas sukvietė metodistų bendruomenė. Tęsiama tradicija per pamaldas aukoti Biblijos draugijai. Vasario 16-ąją Biržuose įvairių konfesijų krikščionys vėl rinksis bendrai maldai.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Rosita Garškaitė pakalbino Varšuvos ortodoksų seminarijoje studijuojantį Gintarą Sungailą. Jis pasakoja savo tikėjimo paieškų kelią, jį patraukusią ortodoksų liturgiją, kuri Vilniuje švenčiama taip pat lietuvių kalba.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje anonsuojama knyga, taip pat susijusi su krikščionių bendryste: Maskvos Šv. Andriejaus Biblijos ir teologijos instituto leidykloje parengta knyga, kurioje skelbiami tėvą Stanislovą sovietmečiu lankiusių rusų inteligentų, tėvo Aleksandro Menio sekėjų, atsiminimai. Muziejininkė filologė Svetlana Dolgopolova tarp kitų įspūdžių mini atmintyje įstrigusį trumpą susitikimą su anuomet valdžios persekiotu vyskupu Vincentu Sladkevičium: po neišvaizdžia išore buvo atpažįstamas maldingos dvasios įspaudas.

Šeštadienį Vilniuje Tiberiados bendruomenė surengė ekumeninę dieną jaunimui „Krikščionių vienybė – misija įmanoma“. Dalyviai galėjo susipažinti su evangelikų reformatų, ortodoksų ir katalikų bendruomenėmis.

Krikščionių vienybės temai buvo skirta ir praėjusį sekmadienį Kaune katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ organizuota Atsinaujinimo diena. Joje viešėję svečiai iš tarptautinės krikščioniškos Sutaikinimo bendruomenės skelbia Dievo meilę, kviečia kurti taiką Europoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, palankus drabužių reklamos su Jėzaus ir Marijos atvaizdais gamintojams, vėl pažadino diskusijas apie saviraiškos laisvę ir tikinčiųjų teises į religinių simbolių apsaugą. LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbtame komentare atkreipia dėmesį, kad šis Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas „atveria kelią verslui pelnytis kitų visuomenės narių orumo sąskaita“. <...> „Sutapatinant komercinį interesą su saviraiškos laisve, teismo sprendimu pavojingai atveriamas kelias pasipelnyti, siekti komercinių tikslų, skaudinant tikinčiuosius visuomenės narius ir profanuojant jų religiją“, – įspėjo hierarchas.

Teisininkė Julija Miliun savo komentare pažymi, kad religijos ir saviraiškos laisvės ribų problema Lietuvoje itin aktuali. Pastarasis EŽT Teismo sprendimas gali tapti precedentu bylinėjantis dėl kitų skandalingos reklamos atvejų. Pernai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba skyrė baudą greitojo maisto tinklui „Keulė rūkė“ už religinių simbolių niekinimą reklamoje.

„Bernardinai.lt“ redaktorė Toma Bružaitė diskusijai apie saviraiškos ir religinių simbolių sankirtą siekia suteikti pozityvią kryptį: pasak jos, tai priemonė kurti bendrą kultūrą, apmąstyti bei išgryninti visuomenės moralę. Ji norėtų, kad teismai būtų tik kuo rečiau naudojama kraštutinė priemonė ir kelia klausimą: kaip subalansuoti saviraiškos laisvę ir tikinčiųjų teises?

Kauno arkivyskupijos Caritas svetainėje pasakojama apie Vaiko gerovės institutą ir šios programos siekį suteikti šeimos aplinką globos reikalingiems vaikams, padėti jų globėjams bei įtėviams. Programos vadovė sesuo Daiva Kuzmickaitė MVS šiuos siekius patvirtina asmeniniu liudijimu: ji ėmėsi globoti našlaičiais likusius broliukus, dabar išgyvenančius paauglystę.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas praneša apie naują iniciatyvą: pradeda veiklą Priklausomybių konsultaciniai punktai, kur, laikantis anonimiškumo ir konfidencialumo, bus teikiama profesionali pagalba varginamiems alkoholio priklausomybės, taip pat jų artimiesiems.

Praėjusį savaitgalį Kretingos Pranciškonų gimnazijoje vyko trečiasis katalikiškų mokyklų festivalis, kuriame be kretingiškių dalyvavo moksleiviai iš Panevėžio, Telšių ir Klaipėdos. Festivalio temai buvo parinktas popiežiaus Pranciškaus paraginimas „Pakilk nuo sofos, apsiauk batus ir eik“.

Telšiuose vyko antrasis „Palaiminimų sekmadienis“: sausio viduryje vykęs pirmasis šio ciklo renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo ir dalyvių gausos. Renginį „YouTube“ kanalu transliavo Katalikų medijų centras.

2018/02/03 14:52