Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Konferencija „Ne save pačius skelbiame“

Kard. J.A.Bačkis - AFP

2018/02/05 16:13

Vasario 3 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Ne save pačius skelbiame“. Ji skirta artėjančiam Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 metų jubiliejui. Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Įžanginį sveikinimo žodį perdavė emeritas kardinolas A. J.Bačkis. Jam teko misija po nepriklausomybės atbudusioje Lietuvoje atkurti sovietų 1945 m. uždarytą Vilniaus kunigų seminariją. Savo pranešime kardinolas pastebėjo, kad seminarijos atkūrimas buvo vienas gražiausių jo gyvenimo įvykių.

„Šiandien kviečiu visus džiaugtis ir dėkoti Apvaizdai, kad leido atkurti sovietų uždarytą Vilniaus kunigų seminariją. Prieš akis stovi pirmojo seminarijos rektoriaus K.Vasiliausko švytintis veidas, kuris buvo ne tik simbolinis, bet gyvas ryšys tarp vyskupo J. Radvilos įkurtos ir tuomet atkuriamos Vilniaus seminarijos. Kun. K.Vasiliauskas buvo vienas iš tų narsuolių, kurie išgirdo arkivyskupo Mečislovo Reinio kvietimą atvažiuoti į Vilnių vokiečių okupacijos metu ir baigti kunigų seminariją.“

Savo pranešime kardinolas išreiškė dėkingumą kitų šalių kunigams ir vienuoliams, kurių pagalba pavyko suformuoti seminarijos ugdytojų ir dėstytojų branduolį. Jo eminencija paminėjo stebuklingą šv. Juozapo pagalbą pritrūkus lėšų seminarijos statybai. Tai lėmė, kad seminarija buvo pavadinta būtent šio šventojo vardu.

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos ir Lenkijos prelegentai. Pranešimuose paminėtos žymios asmenybės seminarijos gyvavimo istorijoje: Seminarijos įkūrėjo Vilniaus vyskupo Jurgio Radvilos biografija ir veikla, 19a. Seminarijos dėstytojas ir ugdytojas kun. Vincentas Kliučinskis, tapęs to meto klierikų moraliniu veidrodžiu tarpe kitų morališkai pakrikusių ir rusų valdžiai palankių dvasininkų.

Pranešimuose buvo paminėti 1993 metais atkurtos seminarijos šviesuoliai: kunigas Jonas Juraitis, filosofijos dėstytojas Romanas Plečkaitis, kunigas psichologas Antanas Paškus, Šv. Rašto tyrinėtojas ir vertėjas kunigas Antanas Rubšys. (Renata Žiūkaitė)

2018/02/05 16:13