Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Susitikimai

Popiežius pasveikino šv. Mortos grupės konferencijos narius

Popiežiaus audiencija šv. Mortos grupei

2018/02/09 16:38

Susitikimu su popiežiumi Pranciškumi baigėsi penktoji šv. Mortos grupės, teisėsaugos ir bažnytinių iniciatyvų prieš prekybą žmonėmis aljanso, konferencija, kurioje dalyvavo ir delegacija iš Lietuvos. Šiais metais konferencijoje buvo nagrinėti regioniniai sprendimai kovojant prieš prekybą žmonėmis, iš kurių gali pasimokyti ir kiti. Prekyba žmonėmis siejasi su įvairiais kitais klausimais: švietimu ir ekonominėmis galimybėmis iš vienos pusės, geru teisiniu rėmu ir aktyvia pilietine veikla iš kitos. Prieš prekybą žmonėmis reikia kovoti tiek lokaliai, tiek globaliai, atsimenant ir tai, kad žmonės pavergiami ne vien „ant žemės“, bet ir jūrose.

Konferencijoje kalbėta ir apie tai, kaip teisėsaugos ir bažnytines iniciatyvas padaryti labiau regimomis, padedančiomis viešajai nuomonei, geros valios žmonėms įsisąmoninti prekybos žmonėmis problemą ir prisidėti prie jos sprendimo. Šiuo požiūriu kardinolas Vincent Nichols pristatė partnerystę su žiniasklaidos priemonėmis Jungtinėje Karalystėje.

Popiežiaus Pranciškaus audiencijoje, kurioje dalyvavo per šimtas konferencijos dalyvių, kardinolas Nichols, kalbėdamas visų vardu, sakė, jog šv. Mortos grupės susitikimuose tenka nelengvas uždavinys pažvelgti į „vieną iš tamsiausių globalizacijos veidų“. Tačiau egzistuoja, kaip dažnai primenama popiežiaus mokyme, ir kitas žmonijos veidas, kuriame atsispindi Dievo gerumas ir atjauta. Kardinolas priminė ir vasario 8 dienos šv. Mišias šv. Petro bazilikoje, minint buvusios vergės šv. Juozapinos Bakhitos liturginę atmintį, kurioje dalyvavo daug seserų vienuolių, drąsiai ir pirmose linijose kovojančių prieš šiuolaikines žmonių pavergimo formas, padedančios atgauti asmenims savąjį orumą. „Padaryta nemažai. Bet iššūkiai dideli“, patvirtino ganytojas.

Viliuosi, - sakė popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams, - kad šios apmąstymo ir apsikeitimo patirtimi dienos geriau nušvietė prekybos žmonėmis problemų lokalių ir globalių matmenų sąveiką. Patirtis rodo, kad šiuolaikinės vergovės formos yra labiau paplitusios nei įsivaizduojama, net ir, mūsų gėdai ir pasipiktinimui, labiausiai klestinčiose mūsų visuomenėse.

Pasak popiežiaus, Dievo šauksmas Kainui, pirmuosiuose Biblijos puslapiuose – „kur tavo brolis?“ – ir mus provokuoja rimtai pažvelgti į įvairias suokalbio formas, kuriomis visuomenėje toleruojamas ar drąsinamas vyrų, moterų ir vaikų išnaudojimas, ypač seksualinis. Pirminis kovos prieš prekybos žmonėmis tikslas yra išardyti kriminalinius susivienijimus, tačiau nereikia iš akių išleisti ir kitų svarbių dalykų: nuo technologijų ir medijų naudojimo iki ekonominio augimo modelių etinių pasekmių.

Tikiu, kad jūsų diskusijos šiomis dienomis padės įsisąmoninti augančią būtinybę pagelbėti nusikaltimų aukoms, palydint reintegracijos į visuomenę ir žmogiškojo orumo atgavimo kelyje. Bažnyčia dėkoja už kiekvieną pastangą duoti dieviškojo gailestingumo balzamo kenčiantiems, nes tai gydo ir atnaujiną visą visuomenę, - sakė popiežius. (Vatikano radijas)

2018/02/09 16:38