Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Pasaulinė ligonių diena: Bažnyčia siekia padėti, nors ne visada gali išgydyti

Lurdo šventovė

2018/02/10 17:21

Vasario 11 diena ypatingu būdu pašvęsta Dievo Motinai Marijai ir ligoniams. Bažnyčios liturgija šią dieną mini Lurde lygiai prieš 160 metų apsireiškusią Mergelę Mariją, be to minima metinė Pasaulinė ligonių diena, šiemet – dvidešimt šeštoji. Lurdo šventovė yra viena lankomiausių Europoje, ją kasmet aplanko milijonai žmonių, maldininkai ir sveikatos, Marijos užtarimu, prašantys ligoniai. Prie šventovės daugiau kaip šimtmetį veikiantis medicinos biuras yra nustatęs septynis tūkstančius nepaaiškinamų  pagijimų, kurių 67 Bažnyčia yra pripažinusi stebuklingais.

Popiežiaus žinia Pasaulinei ligonių dienai

Nukryžiuotas Jėzus, kreipdamasis į Joną pasakė: „Štai tavo motina!“. Šie Jėzaus žodžiai paimti iš evangelisto šv. Jono pasakojimo apie Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.  „Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“. Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.“ (Jn 19, 26-27).

Šiuos žodžius popiežius Pranciškus parinko kaip temą sekmadienį minimai dvidešimt šeštajai Pasaulinei ligonių dienai.

Popiežius žinioje Pasaulinei ligonių dienai rašo, kad Jėzus šiais žodžiais „perteikia savo paskutinę meilės valią, kuri tampa krikščionių bendruomenės ir kiekvieno mokinio gyvenimo taisykle“;  jie kalba apie „motiniškąjį Marijos pašaukimą visos žmonijos atžvilgiu“: Nuo dabar Marija „bus ypač savo Sūnaus mokinių motina, jais rūpinsis ir lydės juos kelyje“.

Jėzaus mokiniai, kaip Jonas, turi pripažinti, kad Marija yra „Motina, mylinti ir gimdanti vaikus, gebančius mylėti pagal Jėzaus įsakymą. Taip motiniškasis Marijos pašaukimas rūpintis vaikais pereina Jonui ir visai Bažnyčiai. Visa mokinių bendruomenė įtraukiama į motinišką Marijos pašaukimą“. Jonas „gali paliudyti, kad Jėzus sutikdavo daug žmonių, kurie sirgo dvasia, nes buvo pilni puikybės, taip pat kenčiančių nuo kūno ligos. Jis visiems dovanojo gailestingumą ir atleidimą, o ligoniams ir fizinį išgydymą, ženklinantį pilnatvišką gyvenimą Karalystėje, kur bus nušluostyta kiekviena ašara“.

Bažnyčia, kaip „karo lauko ligoninė“ ir šiandien siekia būti atvira visiems gyvenimo sužeistiesiems: „Ji visur siekia padėti, nors ne visada gali išgydyti“. Popiežius žinioje be kita ko prašo krikščionių, dirbančių viešosiose struktūrose, „teikti gerą Evangelijos liudijimą“, „gerbti ligonio asmens orumą“ ir kad „jis visuomet išliktų gydymo proceso centre, katalikiškas ligonines apsaugoti nuo gresiančio verslininkiško požiūrio, pagal kurį visame pasaulyje sveikatos apsaugą siekiama taikyti prie rinkos, o to padarinys, pažymi popiežius, galiausiai yra vargšų atmetimas“.

Jėzaus dovana Bažnyčiai - gydymo galia – atitinka Bažnyčios užduotį: „žvelgti į ligonius tokiu pačiu žvilgsniu kaip Viešpats, kupinu švelnumo ir užuojautos“. Visi įsitraukusieji į ligonių globą, gydytojai ir slaugytojai, kunigai, pašvęstieji asmenys ir savanoriai, šeimų nariai dalyvauja Bažnyčios misijoje. „Tai bendra atsakomybė, kuri praturtina kiekvieno žmogaus kasdienės tarnystės vertę“. „Bažnyčia žino, kad jai reikia specialios malonės tinkamai atlikti evangelinę tarnystę ligonių slaugos srityje. Visi susivienykime atkakliai maldaudami Viešpaties Motiną, kad kiekvienas Bažnyčios narys su meile išgyventų pašaukimą tarnauti gyvybei ir sveikatai“. (Vatikano radijas)

2018/02/10 17:21