Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Benedikto XVI brolis kasdien meldžia geros mirties malonės sau ir broliui

Popiežius emeritas Benediktas XVI - ANSA

2018/02/17 11:21

Benediktas XVI, prieš trylika metų išrinktas Romos vyskupu, 2013 metų vasario 11 dieną visai nelauktai pranešė apie savo nutarimą trauktis iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės ir šį nutarimą įgyvendino būtent prieš penkerius metus, vasario 28 dieną, 20 val. Tuojau pat po to Romoje prasidėjo pasirengimai naujo popiežiaus rinkimams, konklavai, kuri kovo 13 dieną išrinko popiežiumi Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupą Bergoglio.

Popiežius emeritas Benediktas XVI gyvena buvusiame vienuolyne „Mater Ecclesiae“ Vatikano soduose. Jis vasario 5 dieną laiške italų „Corriere della Sera“ dienraščio skaitytojams parašė, „jog lėtai silpstant fizinėms jėgoms, dvasioje jaučiasi kaip į Namus keliaujantis piligrimas“. Laiško tekstą laikraštis išspausdino praėjusią savaitę.

Popiežiaus emerito vyresnysis brolis, Vokietijoje gyvenantis 94 metų prelatas Georg Ratzinger laikraščiui „Neue Post“ papasakojo apie savo brolį, kad jis vis dažniau turi sėdėti vežimėlyje. „Didžiausią rūpestį kelia tai, kad fizinis silpnėjimas galėtų kada nors paliesti širdį. O tada viskas gali greitai baigtis“. „Kasdien meldžiu geros mirties malonės sau ir broliui. Tai didis mūsų abiejų troškimas“, sakė popiežiaus emerito brolis prelatas Ratzinger. Jis pasidžiaugė, kad kasdien pasišneka su broliu telefonu. „Šitaip nesam vieniši“. Popiežiaus emerito brolis sakė, jog žada, jei Dievas duos, taip pat šiemet aplankyti brolį Vatikane ir švęsti jo 91 gimtadienį, balandžio 16 dieną.

Pasak Romos kurijoje tarnaujančio Vyskupų kongregacijos prefekto kard. Marco Ouellet, Benediktas XVI kaip savo atsistatydinimo dieną, taip pat dabar yra meilus, aiškiai mąstantis, jautrus, pilnas tikėjimo ir žmoniškumo.

Vyskupų kongregacijos prefektas mano, jog ateityje galėtume sulaukti naujų Benedikto XVI teologinių veikalų. Kanadietis kardinolas Marc Ouellet pokalbyje su Šventojo Sosto portalo „Vatican News“ bendradarbiu prisiminė, kad „Benediktas XVI su žurnalistu jau pasidalijo savo paskutiniais atsiminimais, tačiau jis taip pat yra skyręs nemaža laiko teologiniams svarstymams. Galbūt šia prasme sulauksime tam tikrų staigmenų po jo mirties. Nes jis visą gyvenimą yra teologas. Jis toliau apie tai mąstė“, sakė kardinolas Ouellet.

Kardinolas Ouellet, dalyvavęs 2013 metų vasario 11 dienos konsistorijoje, kurios metu Benediktas XVI pranešė apie savo sprendimą pasitraukti iš pareigų, yra įsitikinęs, kad šio popiežiaus liudijimas yra labai reikšmingas Bažnyčios gyvenimui. Šiandien kalbama apie popiežystės reformą, sakė kardinolas, tačiau didžiausias reformų gestas buvo šis jo sprendimas atsistatydinti. Ta buvo staigmena, bet kartu atvėrė horizontą visoms permainoms, kurias dabar vykdo Pranciškus rengiant kelią kur kas ganytojiškesniam, Dievo Tautai artimesniam popiežiaus tarnystės vykdymui. Be to, kardinolas įsitikinęs, kad šios permainos jau buvo netiesiogiai pramatytos Benedikto XVI apsisprendime. Benedikto diskretiškas naujojo pontifikato palydėjimas leidžia suprasti, kad tarnystę užbaigęs popiežius niekur nedingo, o toliau vykdo tam tikrą funkciją: maldos, solidarumo ir visiško diskretiškumo, vardijo kardinolas. Popiežius emeritas stebina savo diskretiškumu, vidine ramybe, kaip ir diskretišku, meiliu ir maldingu savo buvimu, sakė Vyskupų kongregacijos prefektas.

Kardinolas Marc Ouellet be to mano, kad Benediktas XVI dar gali ilgai gyventi. Kalbėdamas visai atvirai apie popiežiaus emerito mirtį kardinolas sakė nemanąs, kad ji jau čia pat. Tiesa, kad popiežius emeritas silpsta, tačiau jis dar pajėgus toliau gyventi. Kaip ilgai, težino vienas Dievas. (Vatikano radijas)

2018/02/17 11:21