Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kolumbiečiui kardinolui 99 metai

Kard. José de Jesús Pimiento Rodríguez - RV

2018/02/19 17:06

Seniausias Kardinolų kolegijos narys, kolumbietis kard. José de Jesús Pimiento Rodríguez sekmadienį pradėjo šimtuosius gyvenimo metus.

José de Jesús Pimiento Rodríguez gimė 1919 m. vasario 18 d. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1941 m. Dar labai jauną, tik 36 metų amžiaus kunigą, 1955 m. popiežius Pijus XII paskyrė vyskupu. Iš pradžių jis tarnavo vyskupu augziliaru Pasto vyskupijoje, Kolumbijos šiaurėje. Po ketverių metų, jau popiežiaus Jono XXIII, buvo paskirtas Monteria vyskupijos ordinaru, dar po penkerių metų – Garzono vyskupijos ordinaru, o 1964 m. popiežius Paulius VI jį paskyrė Manizaleso arkivyskupu. Kaip vyskupas ir arkivyskupas dalyvavo visose Vatikano II Susirinkimo sesijose. Keletą metų ėjo Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas. Iš arkivyskupo pareigų pasitraukė sulaukęs 77 metų amžiaus, 1996 m.

Vyskupo Pimiento Rodríguezo tarnystės laikotarpis sutapo su labai neramiais ir neretai tragiškais Kolumbijos istorijos metais. Vyko pilietinis karas tarp marksistų sukilėlių ir vyriausybės pajėgų; tuo pat metu tikro karo mastą ir pavidalą kartais įgaudavo ir Kolumbijos valdžios kova su narkotikų karteliais.

Tapęs emeritu, vyskupas Pimiento Rodríguez tarnavo kaip paprastas kunigas parapijoje. Būdamas 82 metų amžiaus buvo pakviestas dar kartą imtis ganytojo tarnystės – nuo 2001 iki 2003 kaip apaštališkasis administratorius vadovavo savo gimtajai Socorro vyskupijai.

Popiežius Pranciškus arkivyskupą Pimiento Rodríguezą kardinolu paskyrė 2015 m. Paskirtasis kardinolas dėl senatvės ir silpnos sveikatos negalėjo atvykti į konsistoriją, tad kardinoliškos insignijos jam buvo įteiktos Kolumbijoje. Galiausiai pernai rugsėjo mėnesį lankydamasis Kolumbijoje popiežius ir asmeniškai pasveikino senolį kardinolą. (Vatikano radijas)

2018/02/19 17:06