Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Brazilija. Kard. da Rocha: „Socialinėse medijose - per daug agresyvumo“

Technologijos - AP

2018/03/03 10:36

„Socialinėse medijose per daug smurto ir agresyvumo, kuriuo dalijasi bei palaiko daugelis katalikų,  besinaudojančių socialiniais tinklais“. Tokį pavojaus signalą skelbia Brazilijos kardinolas Sergio da Rochia, Brazilijos arkivyskupas ir vietinės vyskupų konferencijos pirmininkas. „Sunki nuodėmė naudoti Dievo vardą ar prisidengti bet kuria religija pateisinant smurtą“, sakė kardinolas komentuodamas „Brolybės kampaniją“, kurios šių metų veiklai pasirinktas šūkis: „Visi esate broliai“. Agentūra „Fides“ cituoja kardinolą da Rocha, kuris pabrėžia, kad siekiant kampanijos tikslų galima vystyti daugelį iniciatyvų ir kad kiekvienas pakrikštytasis gali prisidėti įveikiant smurtą ir kuriant brolybę bei taiką savo aplinkoje. Tačiau reikia pasmerkti augantį smurtą, kuriuo dalijasi ir daugelis katalikų socialiniuose tinkluose, įspėja kardinolas.

Kreipdamasis į jaunimą jis ypač paragino socialinėse medijose pasakyti smurtui „ne“. „Nesidalinkite įžeidžiančiu, nepagarbiu turiniu. Neprisijunkite prie grupių socialinėse medijose, kuriose skleidžiamas paskalos, destruktyvi kritika ar moraliniai „nulinčiavimai“, net jei tai daro ir katalikų grupės. Jėzaus balso klausymas įpareigoja gyventi broliškoje meilėje. Tai atspirties taškas,“- ragino Brazilijos arkivyskupas, primindamas, kad Gavėnia tai ypatingas metas atsiversti ir pasirengti Velykoms, kurį reikia išgyventi per karitatyvinę meilę kaip kad moko Bažnyčia. „Brolybės kampanija“, kaip paaiškino kardinolas, nori prisidėti įveikiant smurtą ir puoselėjant taiką visais lygmenimis.

Pasak Brazilijoje dirbančių misionierių informacijos, pateiktos agentūrai „Fides“, Brazilijoje dažnai nutinka, kad vargšui priklijuojama vagies ar nusikaltėlio etiketė, korupcija, egzistuojanti įvairiais lygmenimis, rodo piliečių apsaugos trūkumą, tad Bažnyčia lieka vienu iš atspirties taškų tiems, kas renkasi puoselėti socialines vertybes ar ginti mažiausiųjų bei beginklių teises. Tačiau jei šios institucijos nariams būdingas smurtinis elgesys ar jie pateisina ginkluotų grupių veiklą, didėja moralinė sumaištis  tų tarpe, kurie nori pilnai išgyventi atleidimą ir gailestingumą.

Vietinė spauda nemažai rašė apie tai, kaip Brazilijos problemos gavo nemažai dėmesio neseniai pasibaigusio karnavalo metu. Sambos mokyklos „Beija-Flor“ scenoje - vaikai, pagauti tarp susišaudymų valstybinėse mokyklose, tėvai, kurie neša sužeistus vaikus ir jaunuoliai, kurie nutaiko pistoletą į aukas. Būtent ši mokykla tapo karnavalo laimėtoja.

Štai kodėl Bažnyčia, su kardinolu da Rocha priešakyje, ragina rinktis Kristaus parodytą pavyzdį: „Kas klausosi Viešpaties Jėzaus Kristaus balso, nepalaiko ir nevykdo smurto visuomenėje. Priešingai, prisideda prie taikos kūrimo per pagarbą ir dialogą, gailestingumą ir atleidimą. Jei liudijate Jo žodžius „visi esate broliai“, nežiūrėkite į tą, kuris galvoja kitaip nei jūs kaip į priešą, kurį reikia įveikti, tačiau kaip mylėtiną brolį, jei reikia - su brolišku atleidimu. Taika tai Dievo dovana, kuria turime dalintis šią Gavėnią", apibendrino kardinolas. (Vatikano radijas)

2018/03/03 10:36