Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kinijos katalikiškas jaunimas ruošiasi Vyskupų sinodui jaunimo tema

Xuanwumen Katalikų bažnyčia Kinijos sostinėje Pekine - EPA

2018/03/03 10:31

Kinijos katalikiškas jaunimas pradėjo pasirengimus Vyskupų sinodui jaunimo tema. Per du tūkstančius šiaurinės Kinijos Tajuano arkivyskupijos jaunuolių dalyvavo iškilmingoje procesijoje, nešdami trijų didžiųjų šventųjų vėliavas – Grigaliaus Marijos Grassi OFM, Jono Pauliaus II ir Kalkutos Motinos Teresės, dalyvavo arkivyskupijos ganytojo aukotose Mišiose. 2018-ieji Tajuano arkivyskupijoje paskelbti jaunimo metais. Arkivyskupijoje metų tema ta pati, kaip rudenį Vatikane vyksiančio Vyskupų sinodo: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“.

Tajuano arkivyskupijos iškilmėms vasario 21 dieną vadovavo arkivyskupijos ganytojas vyskupas P. Meng Ning You, su juo Mišias koncelebravo šešiasdešimt kunigų, dalyvavo penki diakonai, dvidešimt keturi seminaristai ir dvidešimt aštuonios vienuolės, skelbia Tautų evangelizavimo kongregacijos naujienų portalas „Fides“.

Jaunimo procesijoje dominavo Mariją simbolizuojanti mėlyna ir kankinių auką simbolizuojanti raudona spalvos. Pasak arkivyskupijos kanclerio, kun. Lv Xu Feng, mėlyna spalva priminė Marijos apsireiškimų Lurde 160 metines, kvietė jaunimą pasikliauti Dievo Gimdytoja; raudona kankinių kraujo spalva kvietė jaunimą būti vertais kankinių tikėjimo liudijimo paveldėtojais.

Vyskupas pasidžiaugė gausiais pašaukimais Tajuane, pasakojo, kad be parapijose tarnaujančių šešiasdešimties kunigų, dar šimtas trisdešimt kunigų tarnauja misijose kitose Kinijos katalikų vyskupijose ir tikinčiųjų bendruomenėse. Ganytojas reiškė viltį, kad pašauktųjų skaičius nemažės ir kad ateityje bus galima siųsti daug kunigų ir pašvęstųjų kaip misionierius į visą sekuliarizuotą Kiniją. (Vatikano radijas)

2018/03/03 10:31