Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Vatikano diplomatas: būtina mažinti riziką vaikams

Arkivyskupas Ivan Jurkovič - RV

2018/03/06 17:08

„Leiskite man pabrėžti, kad žmogaus teisės į švietimą ir sveikatą lemia kiekvieno vaiko ateitį“, - sakė arkivyskupas Ivan Jurkovič, Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Žmogaus teisių taryboje, dalyvaudamas diskusijoje apie vaiko teises.

Savo pasisakyme jis atkreipė dėmesį į Aukščiausiojo komisaro ataskaitą apie tai, kad 2017 metais net 535 milijonai vaikų patyrė vienokį ar kitokį neigiamą išorinį poveikį savo raidai: karinius konfliktus, gamtines katastrofas, didelius socialinius sukrėtimus, priverstinę migraciją savo šalyse ir už jų sienų, diskriminaciją būnant etninių ar religinių mažumų nariais, išnaudojimą nepilnamečių prostitucijoje, panaudojimą kriminaliniams tikslams, pavertimą kareiviais, pavergimą darbe. Vienas iš keturių vaikų pasaulyje patiria ar gyvena aplinkybėse, kurios kelia riziką jų orumui ir augimui.

Jei tiesa, kad kiekvieno asmens orumas turi būti ginamas, tai dar daugiau tiesa kalbant apie vaikus, kurie yra savųjų visuomenių ateitis. Nuo to, su kuo jie susidurs savo formavimosi ir brandimo metais, priklausys jų vėlesnis gyvenimas.

Šiuo požiūriu labai svarbu, kad net ir krizinėse situacijose būtų užtikrinamos dvi teisės: į švietimą ir į sveikatą. Kitaip rizikuojama, perspėja Šventojo Sosto diplomatas, kad ištisos kartos taps „prarastomis kartomis“. Problema yra praktinė: reikia gerbti ir pritaikyti tai, kas jau nustatyta  tarptautinėje teisėje.

Mano delegacija kviečia tarptautinę bendruomenę, vyriausybes, pilietinę visuomenę, nevyriausybines organizacijas ir kitus veikėjus bendradarbiauti apsaugant vaikus. Bendrasis gėris ir vaiko interesas turi būti elgesio principai bet kokiomis aplinkybėmis, be išimčių, remiantis solidarumu ir suvokimu, kad ateitis yra mūsų vaikų rankose, - sakė arkivyskupas Jurkovič. (Vatikano radijas)

2018/03/06 17:08